Falkenbergs kommun

​​Välkommen att tycka till om bostadsplaner på Herting

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 12:00 CET

Det kommunala bostadsbolaget Fabo planerar för 110-170 nya hyresbostäder på Herting. För att det ska bli verklighet behöver det göras en ny detaljplan för området. Falkenbergs kommun välkomnar nu synpunkter det planförslag som nu finns för området.

För att det kommunala bostadsbolaget,Fabo, ska kunna genomföra sina planer i kvarteret Leken tar Falkenbergs kommun nu fram en detaljplan för området. Detaljplanen bestämmer vad som får byggas inom ett särskilt område, det kan till exempel handla om hur höga hus får vara och vilka ytor som man får bygga på.

Tyck till under samrådstiden
Mellan den 15 februari och den 15 mars är privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter välkomna att tycka till om planerna. Då pågår det så kallade samrådet.

”Vi vill gärna ha synpunkter”
– Detaljplanen sätter ramarna för vad man får bygga i området över lång tid. Vi har tagit fram ett första utkast som vi gärna vill ha synpunkter på. Dessa blir en viktig del i det fortsatta arbetet, säger Maria Jellbin Mansfield, planarkitekt i Falkenbergs kommun.

Behålla 50-talets arkitektur
Fabos ambition är att området även fortsättningsvis ska uppfattas som en helhet med rötterna i 50-talets arkitektur. Planen är att i etapper utveckla området från dagens drygt 170 lägenheter till totalt cirka 280-340 lägenheter. Punkthus i flera våningar med lokaler i bottenplan kommer att fungera som tydliga entréer till området.

Fler bostäder – ett övergripande mål
Att göra det möjligt att bygga fler bostäder i hela kommunen är ett av Falkenbergs kommuns övergripande mål.

Välkommen på öppet hus
Falkenbergs kommun arrangerar ett öppet hus den 22/2 mellan 17:00 och 19:00 i Hertingskolans matsal där detaljplansförslaget presenteras. Representanter från Falkenbergs kommun och FaBo kommer att vara på plats.

Här finns alla handlingar och här kan du se området i en 3D-skiss.
Synpunkter på detaljplanen skickas till: plan@falkenberg.se eller: Planenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, 311 80 Falkenberg.

Kontakpersoner
Maria Jellbin Mansfield
Planarkitekt, samhällsbyggnadsavdelningen, Falkenbergs kommun
Tel: 0346 - 88 50 14
maria.jellbin-mansfield@falkenberg.se

Roger Almén
Marknadschef, Fabo
Tel: 0346-88 66 29

Falkenberg är en tillväxtkommun med 43 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".