Kristdemokraterna, KD

Välkommen förändring av biståndspolitiken

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 15:39 CEST

- Det är glädjande att Alliansen idag presenterat en landfokusering inom biståndet som syftar till ökad effektivitet och därmed ett förstärkt arbete för fattigdomsbekämpning i kvarvarande länder. Kristdemokraterna har efterfrågat denna landfokusering i flera år, i bl.a. motioner till riksdagen, då vi önskat se en effektivisering av svenskt bistånd och en tydligare arbetsfördelning mellan givare.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet och styrelseledamot i Sidas styrelse, i en kommentar till dagens offentliggörande av Alliansens nya biståndspolitik.

- Jag är glad över att vi enats om en tydlig inriktning på Afrika. Det är av yttersta vikt att denna kontinent utvecklas inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter. Då biståndet skall vara främst fattigdomsbekämpande är det naturligt att Afrika prioriteras då det är här de flesta av världens kvarvarande låginkomstländer finns, fortsätter Gustafsson.

- Länder med demokratiunderskott som Kina och Vietnam fasas ut men detta kommer att ske via ett selektivt samarbete med fokus på aktörssamverkan med inriktning på demokrati och mänskliga rättigheter och miljö. Sveriges ambition är dock att ta vara på och utveckla relationer med länder där vi fasar ut. Dialogen med enskilda organisationer om hur utfasningen ska ske i de länder man är engagerad i är högprioriterad då det är av största vikt att erfarenheter, resultat och etablerade nätverk på bästa sätt kan tas tillvaratas, avslutar Gustafsson.


För mer information:

Holger Gustafsson
Tel. 08-786 43 09
mobil 070-345 93 45

Martin Källstrand
Politiskt sakkunnig
tel. 08-786 5357

Hemsida:
www.kristdemokraterna.se

Bildbank:
www.bildbank.kristdemokraterna.se