Vänsterpartiet

Välkommen kursändring men nej till tvång mot asylsökande

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 08:32 CET

Vänsterpartiet kommenterar socialdemokraternas nya integrationspolitik som presenteras på DN debatt och pressträff idag. Kalle Larsson, integrationspolitisk talesman och Vänsterpartiets representant i samarbetsgruppen för storstadsfrågor, där frågorna just nu diskuteras mellan S, V och MP, välkomnar bland annat förslag om kommuners skyldighet att ta emot flyktingar, men menar att det är oacceptabelt att tvinga asylsökande att bo på ankomstboende.

- Integrationspolitiken och flyktingmottagandet måste förändras. Flera av de förslag Socialdemokraterna idag presenterar visar på en välkommen kursändring. Det gäller bland annat alla kommuners skyldighet att kunna ta emot asylsökande och flyktingar, att anhöriga skall omfattas av introduktionsinsatser och skolans betydelse, säger Kalle Larsson.

- Vi ser också behov av att utjämna kostnader mellan kommuner som tar emot många respektive få flyktingar, men det är långt ifrån tillräckligt. Den ekonomiska ersättningen till kommunerna för flyktingmottagande måste istället höjas för att motsvara de faktiska kostnader kommunerna har och för att insatserna ska hålla tillräcklig kvalitet, fortsätter Kalle Larsson.

- Förslaget om att staten skall tvinga asylsökande att bo på ett så kallat ankomstboende i början av asyltiden är däremot oacceptabelt. Det saknas helt förutsättningar för att det skall kunna bli gemensam rödgrön
politik. Vi vill istället snabbt få fart på bostadsbyggandet, stärka flyktingars möjligheter att göra rationella val av bostadsort och återinföra bostadsersättningen vid eget boende för att minska trångboddheten, avslutar Kalle Larsson.


För mer information kontakta Kalle Larsson 070-343 96 74

eller Vänsterpartiets presstjänst på 070-620 00 64