Aktiebolaget Åkerikonsult

Välkommen lagändring om trängselskatt

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 09:15 CEST

Ända sedan trängselskatten och trängselavgifter infördes i Sverige har Sveriges Åkeriföretag haft synpunkter på det faktum att avgifterna endast gäller svenskregistrerade fordon. Nu kommer ett förslag att även utlandsregistrerade fordon ska betala.

-  Vi välkomnar den lagändring, som sent omsider, ska träda i kraft den 1 januari år 2015. Det är anmärkningsvärt att det dröjt så länge innan en konkurrensneutral trängselskatt/avgift införts. Detta har vi kritiserat under lång tid, men gläds åt att vårt arbete nu burit frukt, säger Rickard Gegö, VD för Sveriges Åkeriföretag.

-  Tack vare påtryckningar, från Sveriges Åkeriföretag och andra aktörer, kommer nu även utländsk trafik att inkluderas och få betala varje gång de passerar en trängselzon.

-  En ytterligare positiv del är att den som har 5000 kr eller mer i obetalda avgifter får körförbud, vilket får ses som en rimlig konsekvens Som huvudregel ska en bil inte få användas om den totala skulden uppgår till mer än 5 000 kr och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalats.” säger lagrådsremissen, enligt Gegö.

Konsekvensen blir att fordonet förlorar sina registreringsskyltar samt att skatten även kan inkrävas utomlands, så kallad ”ömsesidig handräckning i skatteärenden”.


Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.