Kulturrådet

Välkommen på dialogmöte om romsk inkludering

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 13:50 CET

Kulturrådet bjuder under hösten in till tre dialogmöten på olika platser i landet. Mötena är heldagar och hålls tillsammans med respektive region på plats: Västerbotten, Skåne och Östergötland.

Datum är Umeå den 25 november, Helsingborg 2 december och Linköping 9 december.

Till mötena bjuds kulturinstitutioner och romska kulturaktörer in för att inspirera till nya samarbeten. Under dagen kommer vi utifrån goda exempel på samarbeten inspirera till nya och att informera om möjligheterna till bidrag för olika kulturverksamheter. Med på alla möten är Ingrid Schiöler som berättar om utställningen Vi är romer från Göteborg och arbetet med romsk delaktighet. Romska kulturinslag, bland annat dans, poesi och musik varvas med presentationer och diskussioner under dagarna.

Dialogmötets innehåll tas fram tillsammans av Kulturrådet med romska sakkunniga.

Romska kulturaktörer får ersättning för eventuella resekostnader samt för utebliven inkomst under dagen.

Kontakt:

Eva Ottosson, projektledare
Mail: eva.ottosson@kulturradet.se
Telefon: 076 540 10 24

Bakgrund:

Regeringen har givit Kulturrådet i uppdrag att genomföra insatser för att stärka romska kulturaktörer och deras samarbeten med olika kulturinstitutioner. Under 2017–2018 ska särskilda pengar fördelas till romska kulturaktörer genom en tillfällig förstärkning med 500 000 kronor per år.