Finspångs kommun

Välkommen på en frukostföreläsning om effektivare energianvändning inom industrin

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 09:48 CET

Efter en mycket uppskattad frukostföreläsning för företagarna i Motala vill vi nu erbjuda samma chans för dig som är verksam i Finspång.

Dag: Torsdag, 30:e mars
Tid: kl 7.30 - 9.00 (med frukost från kl. 7.00)
Plats: Hotell de Geer

Ur programmet:
Varför använder svensk industri så mycket mer el än sina konkurrenter på kontinenten?
Hur kommer vi att påverkas av europeiska elpriser?
Hur kan svenska industrier halvera sin elanvändning?

Vilka effekter leder besparingarna till?

”Minskad energianvändning ger vinster både för miljön och industrin”

Louise Trygg, doktorand vid Linköpings universitet, har studerat ett stort antal industrier. Resultaten visar hur det är möjligt för svenska industrier att kraftigt minska sin el- och energianvändning genom enkla och kostnadseffektiva åtgärder.

Vi bjuder på frukost!

Anmälan senast 27/3 till Energirådgivningen (namn, företag och telefon).
Tel: 020 – 21 92 08
E-post: anna.evander@motala.se
jenny.lundgren@motala.se