Gothia Fortbildning

Välkommen på utbildningar inom socialt arbete och omsorg

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2012 09:44 CET

Nu presenterar vi flera nya utbildningar inom det breda området socialt arbete i samarbete med Fortbildning AB; Att handlägga ärenden i socialtjänsten - med rättssäkerheten i fokus, Att möta hot och våld i vård, omsorg och socialt arbete och Ungdomar med Aspergers syndrom – att mötas i samtal.

Anmäl dig redan idag för att garantera din plats!

Att handlägga ärenden i socialtjänsten - med rättssäkerheten i fokus
På den här utbildningsdagen får du en pedagogisk genomgång av reglerna om handläggning och dokumentation. Att känna till och följa dessa är ett sätt att garantera god kvalitet i socialtjänsten. En röd tråd under dagen är att tydliggöra sambandet mellan myndighetsutövning och genomförande av en insats; att se helheten från det att en person ber om hjälp, stöd eller vård till dess en beslutad insats genomförs och avslutas.

Läs mer

Att möta hot och våld i vård, omsorg och socialt arbete 
Personal inom vård, omsorg och socialt arbete är särskilt utsatta för hot och våld i sitt arbete. Det är viktigt att alla på en arbetsplats har en riskmedvetenhet och att man har tydliga säkerhetsrutiner i vardagen. På den här utbildningsdagen får du en genomgång om när och varför hot och våld uppstår och vad man på arbetsplatsen kan göra för att förebygga problem. Särskilt fokus läggs på olika modeller för riskbedömningar.

Läs mer

Ungdomar med Aspergers syndrom – att mötas i samtal 
Att möta ungdomar (och vuxna) med Aspergers syndrom i professionella samtal medför särskilda utmaningar. På den här utbildningsdagen får du praktiska råd och tydliga exempel på hur du kan skapa bättre möten och samtal. Vad är viktigt att tänka på vid första kontakten? Vad behöver ungdomen för att känna sig trygg och kunna delta aktivt i samtalet? Hur kan du göra om ni har ”kört fast”?

Läs mer

Läs mer om alla Gothia Förlags utbildningar

Välkomna!