Gothia Fortbildning

Välkommen på utbildningsdag om pappor med våldsproblematik - några platser kvar!

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2012 15:20 CET

De flesta män som utövar våld i nära relationer är också pappor. Det behövs effektiva insatser för att få dessa män att sluta använda våld. I dag är det ofta de utsatta kvinnorna och barnen som får hjälp medan männen tappas bort. Den här utbildningsdagen handlar om vikten av att söka upp och motivera dessa män för att våldsspiralen ska kunna brytas.

Erfarenheterna har visat att det är lättare att nå papporna utifrån deras papparoll och föräldraansvar än utifrån deras våldsproblematik. Denna utbildningsdag presenterar aktuell forskning och ger en fördjupad förståelse för våldet i nära relationer. Du får också goda exempel på hur du kan nå pappor och utveckla en kontakt som är konstruktiv för hela familjen med utgångspunkt från barnets behov. Kursen ger dig kunskap och verktyg som du kan omsätta i ditt arbete på hemmaplan.

Under dagen kommer föreläsningar att varvas med interaktiva delmoment.

Intresset har varit stort, men det finns fortfarande några platser kvar.
Välkommen med din anmälan!

Ur innehållet:
• Aktuell forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om pappor med våldsproblematik
• Hur ska man se på pappans föräldraansvar när han utövat våld?
• Vad är socialtjänstens ansvar och var går gränsen till kriminalvårdens och hälso- och sjukvårdens ansvar?
• Framgångsrika metoder i arbetet med våldsamma pappor
• Vad är viktigt för att insatserna ska fungera i praktiken?

Målgrupp
Kursen vänder sig till socialarbetare, verksamhetsutvecklare och beslutsfattare i socialtjänsten, samt till verksamma inom universitetsutbildningar som förbereder för dessa yrken.

Föreläsare
Göran Lindén, socionom, och Peter Breife, psykolog. Båda har lång erfarenhet av arbete med pappor, familjer och våld i nära relationer och är ofta anlitade föreläsare runt om i landet. De är just nu aktuella med den nyutkomna boken Pappor med våldsproblematik – forskning och arbetsmetoder inom socialtjänsten. Boken ingår som dokumentation till denna kurs.

Utbildningen arrangeras i Stockholm och Göteborg enligt nedan
Stockholm 22/1 2013 kl. 10.00-16.00
Göteborg 26/2 2013 kl. 10.00-16.00

Pris: 2390 kr exkl. moms
Lunch, kaffe för- och eftermiddag samt dokumentation ingår.

Har du frågor om kursen?
Ring 08 - 54 54 53 33 eller mejla info@fortbildningab.se.

> Till anmälan

Varmt välkommen!

Fakta om Gothia Förlag och Fortbildning AB
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin & hälsa, socialt arbete, social omsorg och tandvård. Förlaget ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media-gruppen.

Gothia Förlag och Fortbildning AB bildar 1 januari 2013 Gothia Fortbildning, med en spännande verksamhet inom bokproduktion, utbildning och tidningar.

Besök www.gothiaforlag.se för mer information om oss och om våra produkter.