Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen sänkning av arbetsgivaravgiften

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 20:42 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar regeringens förslag på sänkta arbetsgivaravgifter.

-Det är mycket välkommet i en tid när den kommunala ekonomin är på väg att försämras, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Regeringens satsning på företagen innebär bland annat en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Det gynnar kommuner och landsting som sänker sina personalkostnader med cirka tre miljarder kronor per år.

-För en så personalintensiv verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för betyder sänkta arbetsgivaravgifter mycket för ekonomin och jobben, konstaterar Anders Knape.

Fler jobb innebär också att kommunsektorn, via skattsedeln, får in mer pengar. Detta är på sikt en nödvändig förutsättning för att sektorn ska klara av sina åtaganden.

-En god utveckling i näringslivet med fler jobb och företag krävs för att vi ska klara av att finansiera våra välfärdstjänster framöver, säger Anders Knape.

Sveriges Kommuner och Landsting har, liksom regeringen, reviderat sina prognoser och räknar nu med att skatteintäkterna nästa år blir 5-6 miljarder kronor lägre än vad som förutsattes i våras. Många kommuner och landsting kommer att hamna i ekonomiska svårigheter redan i år och nästa år kommer läget att förvärras ytterligare.

För mer information: Biträdande avdelningschef Stefan Ackerby, avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 77 28, e-post: stefan.ackerby@skl.se