Vårdförbundet

Välkommen satsning på äldres vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 09:06 CET

Senior alert, ett nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg, som drivs av landstinget i Jönköping och där Vårdförbundet sedan starten funnits med i utvecklingen, har tilldelats ekonomiskt stöd av regeringen.

– Det är ett genombrott att Senior alert har tilldelats resurser för att skapa värde i vården för den äldre i hela landet, säger Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet och ledamot av Senior alerts styrgrupp.

Senior alert handlar om att göra riskbedömning samt sätta in åtgärder på individnivå men också att registrera händelser, för att kunna följa upp resultat. När Senior alert används på rätt sätt kommer vårdtagarens perspektiv i fokus och patientsäkerheten förbättras avsevärt. Varje enskild individ ges möjlighet till en riskbedömning och åtgärder för att minska sin risk för fallskador, undernäring och trycksår. Genom riskanalys och ett förebyggande arbetssätt präglat av struktur, systematik och synliggjorda resultat kan personalen arbeta förebyggande.
Senior alert ger också möjlighet att registrera data i ett nationellt register vilket skapar förutsättningar för en mera jämlik vård i hela landet. Dagens vårdtagare har komplexa vårdbehov och vikten av att förebygga vårdskador uppmärksammas allt mer. Behovet är att utveckla förebyggande arbetssätt, bland annat med stöd av modern IT-teknik och kvalitetsregister inom vård och omsorg. Detta har blivit allt viktigare då det synliggör områden där det tidigare inte funnits tydliga faktaunderlag.
– Det är spännande och utmanande att medverka i utvecklings- och förbättringsarbete där målet är att skapa en god omvårdnad och en säker vård, säger Lisbeth Löpare Johansson.


För mer information, vänligen kontakta:

Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande Vårdförbundet: 070-567 44 66

Anna Kelfve, pressekreterare Vårdförbundet: 070-310 30 09
anna.kelfve@vardforbundet.se


Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund. Hos oss samlas cirka 110 000 medlemmar från fyra unika yrken - barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Samtliga legitimerade och med kunskaper och erfarenheter som garanterar en trygg och säker vård. Vår uppgift är att medverka till de bästa villkoren och skapa förutsättningar för varje medlem att utveckla sitt yrke och förbättra vården.

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm
08-14 77 00, presskontakt@vardforbundet.se, www.vardforbundet.se