AFA Försäkring

Välkommen till AFA Försäkrings FoU-dag den 19:e november

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 13:00 CET

Möt forskare, finansiärer och andra aktörer inom arbetsmiljö och hälsa

En viktig del av AFA Försäkrings verksamhet är att stödja forskning och utveckling, som kan bidra till bättre arbetsmiljö och hälsa. Det är våra ägare och uppdragsgivare dvs. arbetsmarknadens parter, som beslutar om hur anslagen ska fördelas. Årligen satsar vi 150 miljoner kronor på forskning, utveckling
och kunskapsförmedling vilket gör oss till en av de främsta finansiärerna av arbetslivsforskning.

Under FoU-dagen ger forskare, finansiärer och andra aktörer inom arbetsmiljö och hälsa en bild över kunskapsläget och aktuella frågor. Bland programpunkterna märks professor Hans Adami, Harvard School of Public Health  som diskuterar om Sverige och Karolinska Institutet kan inhämta de amerikanska elituniversitetens försprång? Peter Honeth, statssekreterare, Utbildningsdepartementet, talar om  utmaningar för svensk forskningspolitik. Vidare så redogör Eskil Wadensjö, professor, Institutet för social forskning,Stockholms universitet för Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljön och Kjell Torén, professor/överläkare, Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, redovisar kunskapsläget när det gäller fukt och mögel i inomhusmiljö och astma hos vuxna

Tid: Fredagen den 19 nov klockan 9:00, Registrering och kaffe från kl. 08.30.
FoU-dagen beräknas pågå till klockan 16.00 

Moderator för dagen är Niklas Ekdal. Programmet i sin helhet finner du nedan.

Plats: Norra Latin, City Conference Center, Pelarsalen, Drottninggatan 71 B

Media är välkomna att närvara vid FoU-dagen.
Det finns möjligheter att träffa forskare och representanter AFA Försäkring för intervjuer under dagen.

Anmälan görs via e-post till rolf.eriksson@afaforsakring.se senast den 17 nov.

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95,
hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577,
rolf.eriksson@afaforsakring.se

Program

Från 08:30
Registrering och kaffe

09:00–09:20
Inledning
Maj-Charlotte Wallin, VD, AFA Försäkring

09:20–10:15
Kan Sverige/KI inhämta de amerikanska elituniversitetens försprång?
Hans-Olov Adami, Professor and Chair, Harvard School of Public Health, Department of Epidemiology, Boston samt professor emeritus Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

10.15–10:30
Bensträckare

10:30–11:15
AFA Försäkrings kunskapsöversikter
Hans Augustson, avdelningschef, FoU-beredning

Fukt och mögel i inomhusmiljö och astma hos vuxna
Kjell Torén, professor/överläkare, Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet

11:15–12:00
Vinnovas satsningar på hälsoområdet och arbetet med arbetsplatsfrågor och hållbara arbetssystem
Annika Zika-Viktorsson, enhetschef, Enhet Arbetsorganisation och ledning, Vinnova

12:00-13.00
Lunch

13:00–13:45
FAS-centrum METALUND - Medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle
Maria Albin, docent/överläkare, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Mats Bohgard, professor, Lunds tekniska högskola

13:45–14:30
Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikter
Jan Ottosson, senior analytiker/adjungerad professor, Arbetsmiljöverket

Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljön
Eskil Wadensjö, professor, Institutet för social forskning, Stockholms universitet

14:30–14:50
Kaffe

14:50–15:35
Utmaningar för svensk forskningspolitik
Peter Honeth, statssekreterare, Utbildningsdepartementet

15:35–15.50
Avslutning
Anita Johansson, Områdeschef Försäkring, AFA Försäkring


Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd


År 2009 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på
www.afaforsakring.se/foustod

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se