Sundsvalls kommun

Välkommen till Demokratidagen 2014!

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2014 08:00 CET

En dialogdag för ungdomar och politiker med fokus på Supervalåret utifrån LUPPs rubrikområden.

Vad? 2014 är ett supervalår, det vill vi naturligtvis uppmärksamma unga och förstagångsväljare på. Dessutom har LUPP 2012 nyligen publicerats.

Varför? Dagen syftar till att skapa ett forum för samtal om framtiden utifrån hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag.

Vem? Vi vill bjuda in unga (gymnasiet och upp till 25 år) och politiker för att få tillfälle att i en öppen dialog mötas och samtala. Dessutom var det just mötet med politiker som rankades allra högst av besökarna i utvärderingen av Demokratidagen 2013!

Hur? Demokratidagen 2014 är uppdelad i två halvdagar, med samma program under för- och eftermiddag men med olika besökare. Detta gör att fler ungdomar får chansen att vara med på Demokratidagen!

Program
Ungdomsgrupp 1
Kl 09.00-10.00  ”Välkommen” och Föreläsning (ungt inflytande och unga och valet)
Kl 10.00-10.30 Fika
Kl 10.30-12.00 Valfrågor och LUPP med lokala politiker

Kl 12.00-13.00 Lunch

Ungdomsgrupp 2
Kl 13.00-14.00  ”Välkommen” och Föreläsning (ungt inflytande och unga och valet) 
Kl 14.00-14.30 Fika
Kl 14.30-16.00 Valfrågor och LUPP med lokala politiker

Utifrån rubrikområdena i LUPP görs ett antal stationer (en station per rubrikområde). Såväl ungdomar som politiker får välja vilka stationer de är intresserade av och vill veta mera om/diskutera kring.

LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) ger svar på hur unga i Sundsvalls Kommun uppfattar inflytande/demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, skolan, trygghet och sina framtidsplaner.

Föreläsare

Ida Östensson med rötterna i Umeå har gjort allt från att vara ungdomsombud till att starta You Skate Girl och No Limit som jobbar med jämställdhet inom skatesektorn. 2010 grundade hon stiftelsen Crossing Boarders som arbetar med praktiska metoder för jämställdhet och inkludering. Crossing Boarders har på kort tid nått stor framgång genom sitt fokus på lösningar och genom att vara en nytänkande och modig röst för jämställdhet och inkludering. Just nu är Crossing Boarders en av de drivande organisationerna bakom kampanjen Fatta som handlar om sex och samtycke.

Läs mer på: www.crossingboarders.se och www.fatta.nu!

Rebecca Lampinen. 21 år. Engagerat sig aktivt på lokal, regional, nationell och europeisk nivå inom olika ungdomsorganisationer sedan 2008. Allt för att skapa ett samhälle bättre anpassat för unga. Ett samhälle där unga har ett inflytande över att själva påverka sin egen vardag. Ett samhälle som erbjuder unga en meningsfull och trygg fritid.


När: Torsdag 13 februari 
Var:  Quality Hotel 

Kontaktperson
Pia Fjällmo
Kultur & Fritid, Ungdomsavdelningen
Demokratisamordnare
pia.fjallmo@sundsvall.se
070-19 07 881