Stockholms stad

Välkommen till dialog om 4 000 nya bostäder i Skärholmen – träffa stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2016 10:02 CEST

I projekt Fokus Skärholmen planeras för 4 000 nya bostäder i stadsdelarna Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng. Nu bjuder Stockholms stad in till tidig medborgardialog för att få synpunkter på planerna.

Staden växer snabbt och fram till år 2030 ska 140 000 nya bostäder byggas. Förutom bostäder behövs också fler förskolor och skolor, närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden.

– Behoven är stora och fyra tusen nya bostäder är ett mycket stort tillskott på bostadsmarknaden. Det är också ett bra tillfälle att utveckla befintliga kvaliteter i området, och Skärholmen har både rikt kulturliv och fantastiska naturmiljöer, säger Roger Mogert, stadsbyggnadsborgarråd (S).

För att stadsutvecklingen i Skärholmen ska bli så bra som möjligt behöver staden få hjälp av de verkliga experterna: människor som bor, arbetar eller går i skolan i området.

– Ingen vet bättre än de vad som fungerar och vad som kan bli bättre. Vi är mycket angelägna om att få deras synpunkter som underlag i det fortsatta planeringsarbetet, säger projektledare Joel Berring på stadsbyggnadskontoret.

Staden arrangerar därför en tidig medborgardialog, där alla är välkomna att berätta hur de tycker att Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng ska utvecklas. I samband med detta kommer staden att använda ett nytt digitalt dialogverktyg, se mer information om detta nedan*.

– I det här projektet prövar en metod för att ta fram större generella detaljplaner. Syftet är att öka volymen på bostadsbyggandet, minska detaljstyrningen i detaljplanerna och skapa snabbare planprocesser. Alla berörda förvaltningar samarbetar nära i projektet, säger Joel Berring.

Medborgardialogerna kommer att genomföras på följande platser:

  • 12 april i Bredäng centrum klockan 12–18
  • 13 april i Sätra centrum klockan 12–18
  • 14 april i Vårberg centrum klockan 12–18
  • 15 april i Skärholmen centrum, strax utanför t-banan, klockan 12–18
  • 16 april i Skärholmen centrum, strax utanför t-banan, klockan 11–16

Stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert kommer att närvara i Skärholmen fredag 15 april klockan 15, för att prata med besökare och svara på frågor. Media inbjuds att delta.

*Nytt digitalt dialogverktyg

Förutom att få information och träffa de som arbetar i projektet finns även möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter via ett nytt digitalt verktyg. Det är mycket enkelt och tar bara fem minuter:

  1. Gå in på stockholm.se/fokusskarholmen via telefon, surfplatta eller dator.
  2. Klicka på rubriken ”Dialog” för att komma till en karta över området.
  3. Markera platsen på kartan som du tycker är bra eller som kan bli bättre.
  4. Svara på frågorna – tar ca 5 min.

Mer info om Fokus Skärholmen.

Kontakt:

Joel Berring, stadsbyggnadskontoret. Tel: 08-508 27 387. E-post: joel.berring@stockholm.se

Maria Jansson, exploateringskontoret. Tel: 08-508 26 516. E-post: maria.l.jansson@stockholm.se

Christian Gorgis, projektkommunikatör. Tel: 08-508 264 15. E-post: christian.gorgis@stockholm.se

Olle Castelius, presskontakt. Tel: 08-508 274 41, 076-122 74 41. E-post: olle.castelius@stockholm.se