Sundsvalls kommun

Välkommen till en eftermiddag om hemtjänst

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2013 07:00 CEST

Från och med måndagen den 8 april finns, utöver den kommunala Sundsvalls hemtjänst, tio privata utförare att välja bland för den som beviljats hemtjänstinsatser.

Fem utförare erbjuder både omvårdnads- och serviceinsatser:

• HSB Omsorg – Sundsvalls stad
• Mjk Trading – Sundsvalls stad
• Hemtjänst Ditt Liv AB – Njurunda tätort
• Drakstaden Omsorg AB – Sundsvalls stad, Alnö
• Sundsvalls hemtjänst (kommunal hemtjänst) – hela kommunen

Sex utförare erbjuder enbart serviceinsatser (städ, inköp, tvätt, aktivitet):

• Homemaid AB – Sundsvalls stad, Alnö, Njurunda
• Hjälptorget AB – Sundsvalls stad, Alnö
• Nordenservice - Sundsvalls stad, Alnö, Njurunda, Matfors
• Städservice i Njurunda - Njurunda
• Seniorkraft i Västernorrland AB - Sundsvalls stad, Alnö, Njurunda tätort, Matfors
• Stöde Bud & Taxi - Stöde

Av de privata utförarna har hittills sju fått kunder. Totalt har 99 kunder valt annan utförare än den kommunala Sundsvalls hemtjänst. De privata utförarnas uppdrag motsvarar, sex månader efter införandet av valfrihetssystemet, drygt 4% av den totala hemtjänstvolymen.

Kom och möt de godkända utförarna
Sundsvalls kommun bjuder in seniorer, anhöriga och andra intresserade till en eftermiddag om hemtjänst. Under tre timmar informeras och samtalas om hur hemtjänsten idag bedrivs med hjälp av flera utförare, i både privat och kommunal regi.
Besökarna får möta de utförare som är verksamma i respektive område, samt kommunens LOV-handläggare. Även politiker är inbjudna.

Tider och platser:
• Njurunda - Träffpunkten Kvissleby, 10 april, 13.00-16.00

• Alnö - Träffpunkten Alnö, 12 april, 13.00-16.00

• Centrum – Kulturmagasinet, 15 april, 13.00-16.00

Kontaktpersoner, LOV-handläggare:
Leif Yngvesson 073-062 41 49
Håkan Littzell 070-388 42 62

Välkommen!