Trafikverket

Välkommen till första spadtaget i Sösdala

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 10:35 CET

16 nya stationer kommer under åren 2011-2014 att byggas för att förbättra kommunikationerna i norra Skåne och i södra Småland. Stationerna kommer att trafikeras av Pågatåg nordost och Krösatåg. Nu tar vi det officiella första spadtaget i Sösdala.

När:
Onsdag 2 mars 2011
Tid:
Kl 11 – 13
Plats: Sösdala station, vid godsmagasinet nära stationshuset

Barn från Lejonkulans förskoleklasser i Sösdala har fått egna spadar och kommer att delta i spadtaget.


Medverkar gör även Lennart Andersson, regionchef, Trafikverket Syd, Urban Widmark, kommunalråd, Hässleholms kommun, Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Region Skåne, Elizabeth Peltola, ordförande i Älmhults kommun för Regionförbundet södra Småland och Mats Persson, ordförande i Region Skånes kollektivnämnd.

Efter spadtaget bjuds det på lunch på Vannaröds slott. Föranmälan gör du idag till Viveca Larsson, Trafikverket, 044-19 50 78.

Press, radio och tv hälsas välkomna!


För mer information: Pernilla Merkenius, projektledare, 0703-12 27 74


www.trafikverket.se/regionaltag

Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00


Utbyggnaden är ett samarbete mellan Trafikverket, Region Skåne/ Skånetrafiken, Regionförbundet södra Småland/ Länstrafiken Kronoberg, EU - Europeiska regionala utvecklingsfonden och Hässleholms kommun.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.