Hälsans nya verktyg

Välkommen till Hälsans nya verktyg i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 16:24 CEST

Måndag 1 juli från kl 16 deltar Hälsans nya verktyg i Linköpings kommuns seminariedag med temat vård & omsorg.

Hälsans nya verktyg deltar under rubriken "(bo)omsorg – om teknik och ökat oberoende för äldre – när rekordgenerationen blir 80-plussare".

Samtidigt kommer flera spännande produkter och tjänster att visas upp, bland annat jDome Bike Around och jDome Walk Around, som gör det möjligt för svårrörliga äldre att med stor närvarokänsla uppleva och röra sig i städer i hela världen. På plats finns också Carema, som använder jDome på sina äldreboenden för att ge de boende där nya upplevelser. Annat som visas är det mobila trygghetslarmet TryggSenior och tjänsten "Jag är Okej" - ett "omvänt" larm. Till det mer spektakulära hör en robotkatt, ett lättskött husdjur som inte behöver matas, men ändå skänker tröst och värme.

Ur programmet:

14:30 - 16:00 "När man blir gammal på riktigt – utmaningar för framtidens äldreomsorg", Thomas Fürth, Kairos Future

16:00 - 16:45 "(bo)omsorg – om teknik och ökat oberoende för äldre – när rekordgenerationen blir 80-plussare", Anders Carlsson, Hälsans nya verktyg och kort inlägg av  Carema om hur de arbetar med teknikstöd. 

16:45 -   Mingel med tilltugg och "innovationsbar" med exempel på teknik för ökat oberoende.

Plats: East Sweden Garden, Strandgatan 6, Visby.

Se bifogad pdf för mer information. 


Hälsans nya verktyg är en innovationsmiljö i Östergötland med samlade resurser för att utveckla, testa och lansera mobila och IT-baserade produkter och tjänster som förenklar livet för äldre. Den koordinerande  verksamheten finansieras av Vinnova, Linköpings och Norrköpings kommun, Linköpings universitet samt Landstinget i Östergötland.