Naturskyddsföreningen

Välkommen till heldagsexkursion i vitryggiga hackspettens landskap

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 14:53 CEST

Välkommen att delta i en heldagsexkursion till den utrotningshotade vitryggiga hackspettens landskap, de försvinnande lövskogarna vid Nedre Dalälven.
Deltar gör även politiker från Miljö- och jordbruksutskottet.

Tid:10 november 09.00-17.00 (senast)
Buss avgår från Stockhoms central.

Resen går till trakten av Söderfors vid Nedre Dalälven.

Naturskyddsföreningen bjuder på lunch, fika och en oförglömlig
naturupplevelse med möjlighet att få se den vitryggiga hackspetten.
Av den tidigare väl spridda skogsfågeln finns det idag bara
drygt tio fåglar kvar i hela landet.

Med exkursionen vill vi berätta om de lövskogar som håller på att försvinna
och varför de är så viktiga. I södra Sverige är läget akut för många
arter som är knutna till löv- och ädellövskogar. Vitryggig hackspett är en
mycket krävande art som behöver stora sammanhängande lövskogar med
gott om död ved. Det svenska skogsbruket har tyvärr
skapat en mycket ogästvänlig miljö för vitryggen och många andra
skogslevande arter. För att rädda vitryggig hackspett måste andelen lövskog
tillåtas öka, särskilt äldre lövskog.

Naturskyddsföreningen har tagit fram en
analys av vad som krävs för att rädda fågeln kvar i Sverige. Denna
analys presenteras på exkursionen där vi även diskuterar varför miljömålet
Levande skogar ej är möjligt att uppnå med dagens ambition.

VÄLKOMMEN!
Malin Sahlin, Projektledare Hotade Skogar, Naturskyddsföreningen
Kristoffer Stighäll, Projektledare Vitryggig Hackspett

Anmälan: Senast den 28 oktober till
malin.sahlin@naturskyddsforeningen.se, 070-311 84 51
OBS! Antalet platser är begränsat.

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00