Statens konstråd

Välkommen till invigning av Berit Lindfeldts skulpturala gestaltning Är du prins i någon saga? för Bällstabergs torg i Vallentuna

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 14:33 CEST

Tid: Lördag 1 september kl 12.00
Plats: Bällstabergs torg, Vallentuna, nära Roslagsbanans hållplats Kragstalund

Kjell Strandqvist, projektledare Statens konstråd och Berit Lindfeldt, konstnär berättar om konstverket under invigningen.

Berit Lindfeldt har till Bällstabergs torg skapat den skulpturala gestaltningen Är du prins i någon saga?
På torget finns en bassäng med springvatten och en veckad, snäckliknade bronsform som svävar över
vattenspegeln. En bit därifrån finns en bronsskulptur av ett stort pojkhuvud. Pojken har slutna ögon och
huvudet är tillplattat upptill, liksom innesluten i sig själv men ändå öppen för drömmar, intryck och
tankar. Pojkansiktet speglas ibland i bassängens vattenyta.

Konstverket är även en lek med skalor. – Det lilla blir det stora och det stora blir det lilla. Närheten till
Bällstabergsskolan gör att många barn kommer att vistas och leka här. Jag har velat skapa skulpturer
med intima mått och monumentala uttryck, säger Berit Lindfeldt.

Konstprojektet är ett samarbete mellan Vallentuna kommun, JM och Statens konstråd.

Pressbilder: se www.statenskonstrad.se under press, lösenord: skrd

För mer information kontakta Statens konstråds projektledare Kjell Strandqvist, 0709-707449