Vägverket

Välkommen till invigning av cirkulationsplatserna Bredasten och Vandalorum

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 15:04 CEST

Tid: Lördagen den 11 oktober kl. 11.00.

Plats: Samling vid infarten till cirkulationsplats Vandalorum utmed riksväg 27 vid korsningen med E4. Bilparkering sker vid rastplats Bredasten. Därifrån kort promenad på gång- och cykelvägen till invigningsplatsen.

Invigningstalare:
Birgit Friggebo, Landshövding
Rolf Johansson, Vägdirektör, Vägverket Region Sydöst
Maria Leifland, Kommunstyrelsens ordförande, Värnamo kommun
Fredrik von Platen, Ordförande i Stiftelsen Vandalorum
Per-Inge Björlo, Konstnär

Det tog Vägverket mindre än tre år från planeringsstart, till att cirkulationsplatserna stod klara. Rekordsnabbt! De båda cirkulationsplatserna är tekniskt likadana men medvetet estetiskt olika.

Cirkulationsplats Bredasten är utformad för att återskapa den ursprungliga miljön med sina enebackar och stenar. Omgivningens natur är inflyttad i själva rondellen. Bredasten finansieras av Vägverket.

Cirkulationsplats Vandalorum är byggd i samfinansiering med Vägverket och Värnamo kommun. Stiftelsen Vandalorum har varit med om finansieringen av skulpturen i rondellen. Den är gjord av den norske konstnären Per-Inge Björlo som också är på plats vid invigningen.

Kostnad för de båda cirkulationsplatserna: ca 10 miljoner kronor
Projektledare: Anders Elfström, Vägverket Region Sydöst
Entreprenör: PEAB AB Sverige
Projektör: BSV Konsult, Värnamo

Kontaktpersoner:
Anders Elfström, projektledare, tfn 070-203 30 73
Kerstin Ericsson, informatör, tfn 036-19 21 51 eller 070-333 37 42