Västra Götalandsregionen

Välkommen till invigning av Kompetenscentrum för patient- och närståendeutbildning i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:41 CEST

Kompetenscentrum för patient- och närståendeutbildning är ett nystartat regionalt projekt som ska ta tillvara den kompetens och erfarenhet som patienter och närstående har av att leva med långvarig sjukdom. Tillsammans med medicinsk faktakunskap ska denna kompetens utgöra underlag för planering, genomförande och utvärdering av patientutbildning.

– Vi vill sätta patienten i centrum. Deras behov och erfarenheter ska styra arbetet kring patient- och närståendeutbildningar i regionen, säger projektledare Margareta Gren.

VÄLKOMMEN TILL INVIGNING av Kompetenscentrum för patient- och närståendeutbildning i VGR, som organisatoriskt tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
fredagen 31 augusti klockan 12.30 – 15.30 på Wallinsgatan 6, Hus A på plan 5, Mölndal

Vi berättar om vår verksamhet och bjuder på förfriskningar. Klockan 14.00 sker den officiella invigningen av Kompetenscentrum med hjälp av regionråd Jonas Andersson och Elaine Johansson, ordförande för HSO - VGR, Handikapporganisationernas Samarbetsorgan Västra Götaland.
– Målet är att patienterna ska få en starkare ställning i vården. Ökade kunskaper och insikter gör att patienten söker vård i rätt tid och på rätt nivå, säger Margareta Gren.

Hjärtligt välkommen önskar
Margareta Gren, projektledare
Mobil 0706-585790
E-post: margareta.gren@vgregion.se

Läs mer på vår hemsida
www.vgregion.se/kompetenscentrum

P.S. Samma dag, klockan 12.30-15.30, håller även andra verksamheter som finns på Wallinsgatan 6, Öppet hus. Neuropsykiatrins öppenvård, forskargrupper samt Systemförvaltningen Melior D.S.
Ann-Christine Andersson
Kanslichef
Sjukhusdirektörens stab
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Telefon 031-342 38 01 eller 0736-60 17 35
E-post: ann-christine.c.andersson@vgregion.se