Nyköpings kommun

Välkommen till invigning av ny gång- och cykelväg i Runtuna

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 17:14 CET

Tid: Fredagen den 19 november klockan 13.30
Plats: Runtuna, väg 223 vid vändplatsen på Skälbyvägen.

Nu är den nya gång- och cykelvägen i Runtuna klar för invigning. Den nya delen är på
en knapp kilometer går från Fredriksdal till Skälbyvägen där den ansluter till den befint-
liga gång- och cykelvägen till Dammlötskolan.
På plats för att prova den nya gång- och cykelvägen är elever från Dammlötskolan och
representanter från NTF. Invigare är Bygg- och tekniknämndens ordförande Eva An-
dersson.

Frågor om den nya gång- och cykelvägen kontakta Almir Malkoc, tfn 073 - 773 72 17.

Med vänliga hälsningar
Lars-Göran Bergman
kommunikationsavdelningen
tfn 073 - 773 72 85