Vasakronan AB

Välkommen till invigning av utställning om Kymlinge torsdag den 27 oktober kl 14.00

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:23 CEST

Välkommen på invigning torsdag den 27 oktober kl 14.00 på Vasagatan 4A i Sundbyberg. Håkan Bryngelson, vd för Vasakronan, kommer att inviga utställningen.
Nästa Kymlinge är ett idé- och visionsprojekt om ett markområde med unika förutsättningar i direkt anslutning till Kista.

Vasakronan och Sundbybergs stad genomför under 2005 ett visionsarbete kring den framtida utvecklingen av Kymlinge. I söder gränsar Kymlinge till det kommunala naturreservatet, i nordväst till Kymlingelänken och i nordost till E 4.

Kymlinge har med sin närhet till Kista, en redan påbörjad tunnelbanestation och angränsande naturreservat, ett mycket speciellt läge. Närheten till Arlanda, Uppsala och Stockholms city gör att området har stor potential och det finns många utvecklingsalternativ.
Frågan om markanvändningen i Kymlinge har varit ett mer eller mindre aktuellt ämne i Sundbybergs och Stockholms planeringshistoria under närmare 40 år.

Utställningen innehåller bland annat idé- och visionsmaterial för Kymlinge utarbetat av tre konsultgrupper, arkitektkontoren White arkitekter, Wingårdh arkitektkontor och KHR Rundquist arkitekter, samt från elever på KTH Samhällsplanering och miljö. Syftet med utställningen är att öppna en diskussion och debatt kring redovisade framtida utvecklingsmöjligheter.

Seminarier
Under utställningsperioden kommer tre seminarier att hållas i utställningslokalen. Vid varje seminarietillfälle presenterar en konsultgrupp sitt idé- och visionsarbete. En kort elevpresentation följer på detta. Därefter inleds ett interaktivt samtal som kommer att ledas av Göran Cars.

Tisdag 1 november kl. 15-17 Owe Swanson, White arkitekter
Tisdag 8 november kl. 15-17 Henrik Rundquist, KHR Rundquist arkitekter
Torsdag 10 november kl. 15-17 Gert Wingårdh, Wingårdh arkitektkontor

För utställningsprogram, öppettiden, pressbilder, blogg m.m. se: www.kymlinge.nu

För mer information kontakta:
Lisa Brattström, projektledare 08-783 22 06, 0733-999 739
Mats Carlsson, vd Vasakronan fastighetsutveckling 08-783 23 62
Bengt Möller, informationsdirektör Vasakronan 08-783 21 09

Stora på kontor. Större på människor.
Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten.