Jernhusen AB

Välkommen till Jernhusens årsstämma samt seminarium Näringsliv + Järnväg = Utveckling

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2012 15:06 CEST

Missa inte detta tillfälle att med näringslivet i fokus lyssna till aktuella frågeställningar och mötas under en spännande eftermiddag. Vi får träffa representanter från näringsliv, järnvägsbransch och politik som alla arbetar med frågorna på olika sätt. Gör vi tillräckligt idag? Vad krävs imorgon?

Dag: 25 april 2012
Plats: Norra Latin i Stockholm
Anmälan görs till Cecilia Granath, 08-410 626 21 eller cecilia.granath@jernhusen.se

Program:

11.00 Årsstämma öppnas

12.00 Lunchbuffé

13.00 Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen och moderator Erik Blix inleder seminariet

13.20 Näringslivet kräver bättre järnvägar för att kunna utvecklas. Thomas Carlzon, VD IKEA AB, Eva Rahkonen, Travel Manager Philips och Dag Klackenberg, VD Svensk Handel ger sin syn på näringslivets krav på järnvägen, både ur gods- och persontrafikperspektiv.

13.45 Kan järnvägsbranschen förenkla för näringslivet? Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen, Jan Sundling, ordförande SJ, Mats Hollander, Kommunikationsdirektör Green Cargo samt Kenneth Håkansson, stf chef Samhälle Kundnära tjänster på Trafikverket diskuterar och debatterar med Thomas Carlzon om hur man kan möta näringslivets krav.

14.10 Vad gör våra politiker för att möta kraven? Åsa Romson, Miljöpartiet, och Jan-Evert Rådhström, Moderaterna, ansluter och vidgar diskussionen till att omfatta långsiktiga infrastrukturella satsningar och politikernas eventuellt olika ambitionsnivåer för järnvägens utveckling.

14.35 Kaffepaus

15.05 Extremservice - det enklaste och svåraste sättet att bli vinnare. Trendanalytikern och föreläsaren Göran Adlén talar om vikten av att inte bara vara bra, utan vara bäst på service.

15.30 Jernhusenpriset. Här korar vi någon eller några som gjort en särskild insats för resenärerna under 2011. Årets nominerade är Baboucarr Secka, Porter på Centralstationen i Stockholm samt Malmö Stad för sin nya Bike & Ride i Hyllie.

15.45 Avslutning

För mer information:
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, tel: 08-410 626 21, cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 239 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,8 miljarder kronor.