Naturvårdsverket

Välkommen till miljöforskningsdagar för journalister!

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 10:38 CET

Naturvårdsverket arrangerar för 16:e året i rad seminarier om aktuell miljöforskning. Under två dagar bjuder vi på en mångfald av föredrag där nya och aktuella resultat presenteras av miljöforskare. Välkommen att ta del av experternas kunskaper!

Naturvårdsverkets årliga miljöforskningsdagar är tillfället för dig som journalist att lyssna till och diskutera med engagerade miljöforskare. Den första dagen är temat vindkraft. Vindkraftverk påverkar människor, naturen och miljön. På vilket sätt? Forskarna förklarar. Den andra dagen omfattar flera olika forskningsområden och biologisk mångfald löper som en ”röd tråd” genom forskarnas föredrag.

Tisdagen den 19 januari kl. 9 – 12
Vindkraft

I Sverige pågår en snabb och expansiv utbyggnad av vindkraft. Utbyggnaden behövs för att vi ska kunna klara uppställda mål för förnybar elproduktion och bidra till omställning av energisystemet. Det handlar om att kunna förverkliga planeringsmålet om 30 TWh från vindkraft åt 2020. Är målet en vision eller möjligt att nå? Vilken potential har vindkraften i Sverige och globalt sett? Ta del av forskningsresultat på området. När man kommer till de verkliga etableringarna lokalt är det viktigt att den anpassas så att påverkan på människor, djur och miljö blir så liten som möjligt. Här finns svar på frågor som hur påverkas människor av ljud från vindkraftverk? Hur påverkas fiskar och andra havslevande djur. Är kollisionsrisken för fåglar stor?

Onsdagen den  20 januari kl. 9 – 12
Ekosystem och biologisk mångfald

Den andra dagen innehåller föredrag inom flera aktuella miljöforskningsområden. Biologisk mångfald finns på något sätt med i alla föredrag var sig de handlar om vargar eller havsmiljön. Även den här dagen lyfter vi blicken och tittar på biologisk mångfald i ett större perspektiv – Biologisk mångfald – vad är problemen och vilka är de stora utmaningarna? Du får höra föredrag om jordbrukslandskapets ekosystemtjänster och betydelsen av genetisk variation. En forskare tar upp frågan om bevarad natur är till nytta för friluftslivet. Vargfrågan är som alltid aktuell och här få du ta del av forskning om vargstammen behöver friskas upp.

Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig så snart som möjligt, senast 13 januari 2010 på www.naturvardsverket.se/miljoforskningsdagar. Där hittar du också mer information och preliminärt program.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jennie Savgård, informatör forskningssekretariatet, 08-698 15 86, jennie.savgard@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 540.