Paper Province

Välkommen till - Miljömötet för skogsindustrin 2007, 18 – 19 april på Carlstads Conference Centre!

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 15:11 CET

Miljömötet för skogsindustrin är en mötesplats för branschföreträdare, leverantörer,
lagstiftare, granskare, miljörevisorer och andra personer som har kopplingar till miljöfrågorna i branschen. Miljömötet är ett forum/en mötesplats där miljöprojekt inom skogsindustrin behandlas, kunskap om miljölagstiftningen förmedlas och omvärldens syn på industrins arbete speglas.

Miljömötet för skogsindustrin är till för dig inom branschen som arbetar med miljöfrågorna inom skogsindustrin, leverantörer, lagstiftare, granskare, miljörevisorer och andra personer som har kopplingar till miljöfrågorna i branschen. Formatet för mötet ger möjlighet till kunskapsöverföring i seminarieform liksom kunskapsöverföring genom möten mellan personer i branschen. Det är viktigt att betona att det är ett seminarium för, av och till svensk skogsindustri.

Miljömötet för skogsindustrin 2007 genomförs i Karlstad den 18 – 19 april. Programmet formas kring temaområdena: Luft, Mark, Vatten och Regelverket.
Årets program speglar samtliga områden med tyngdpunkt på Vattenområdet.
Programkommittén arbetar just nu för att få fram ett innehållsrikt och värdefullt seminarieprogram, som kommer att presenteras dig på vår hemsida www.paperprovince.com.

Försäkra dig om en plats på seminariet redan nu genom att anmäla din medverkan till
Anne Persson, a.persson@paperprovince.com
eller klicka på "bannern" för Miljömötet på vår webbsida: www.paperprovince.com

Under kvällen den 18 april arrangeras en middag för deltagarna på Elite Stadshotellet i
Vintermatsalen, Karlstad för att skapa en atmosfär för ”mingel” och möjlighet till träffar mellan deltagarna.

Dag två, 19 april, genomför vi vårt traditionella studiebesök med avsikt att se på tillämpningar i industrin gällande aktuella ämnen från seminariet.

Konferensen sker på Carlstad Conference Centre, Tage Erlandergatan 10 i Karlstad
den 18 april, med start för inregistrering kl. 08.30.

Vi har reserverat rum på Elite Stadshotellet i Karlstad. Ring 054- 29 30 00 och uppge ”Miljömötet” för rabatterat boende. Boka hotell innan 23 mars!. Bokningar därefter kan ej garanteras.

Vi arrangerar också en bussresa till studiebesöket, 19 april, från Elite Stadshotellet.

Seminariekostnad 3.700:- för tvådagarsarrangemanget exklusive moms, middag och boende.

Fyll i bifogad ANMÄLNINGSBLANKETT och sänd den via e-mail, fax eller vanlig post enligt dina önskemål till a.persson@paperprovince.com. Fax: 054 - 17 79 56.
The Paper Province Ek. För, Axel Johnsons väg 6, 652 21 Karlstad.

Varmt välkomna till Miljömötet för skogsindustrin 2007 önskar programgruppen:
Kjell Kumlin, Stora Enso Skoghalls Bruk, Hans Norrström ÅF-Process, Kenneth Collander Stora Enso Environment, Carl Zotterman The Packaging Greenhouse och Mats Williams,
The Paper Province