Nordea Bank AB

Välkommen till Nordeas årsstämma den 25 mars 2010

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 15:13 CET

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010 kl. 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, i Stockholm enligt bilagda kallelse.

Kallelsen till årsstämman publiceras den 23 februari i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar. Information om årsstämman publiceras även i Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Kallelsen finns tillgänglig på www.nordea.com.


För ytterligare information:
Jan Larsson, kommunikationsdirektör, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappers­marknaden.