Socialdemokraterna Norrbotten

Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt och den borgerliga regeringen: "Välkommen till Norrbotten Fredrik Reinfeldt!"

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 11:53 CEST

Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt och den borgerliga regeringen

- Det är bra att du kommer hit. Vi har en del kring våra förutsättningar som vi skulle vilja visa för dig och resten av regeringen. Till att börja med: Norrbotten är ett stort glesbygdslän med en sedan decennier minskande befolkning. De senaste 15 åren handlar det om minus 700-1500 personer per år. Det skriver riksdagsledamot Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten, i ett öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt med anledning av hans besök i Norrbotten idag, tisdag 7 april.

- Att befolkningen minskar samtidigt som vi får allt fler äldre leder till den halsbrytande ekvationen att vi med minskande skatteintäkter ska klara ökande kostnader. Just nu tvingas vi dessutom klara den här ekvationen med minskade statsbidrag, understryker Karin Åström och menar att inte ens tisdagens besked om att regeringen skjuter till 17 miljarder till kommuner och landsting i nuläget är nog.

- Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Konjunkturinstitutet, har beräknat att det skulle behövas minst 50 miljarder till kommuner och landsting de närmaste åren. Det skulle för landstingets del i Norrbotten innebära ca 450 välbehövliga miljoner kronor.

- Nu blev det 17 miljarder vilket omräknat, för exempelvis landstingets del och med den fördelning som gäller bara ger en liten bråkdel av det mångmiljonunderskott som hotar. Med den bakvända beräkningsgrund som nu används för statsbidraget innebär det dessutom - enligt normal moderat logik - att de rikaste får mest och de fattigaste minst.

- Invånartäta rika storstadskommuner som Täby får mest och små fattiga glesbygdskommuner som exempelvis min hemkommun Överkalix får minst. Det är orimligt och orättvist!, hävdar Karin Åström och pekar bland annat på effekterna av den växande arbetslösheten.

- Vi har också en hel del att visa dig och dina borgerliga regeringskamrater vad som händer när man inte använder resurserna till att investera i människor, utbildning, offentlig verksamhet och näringsliv, skriver Karin Åström vidare i sitt öppna brev.

- I Norrbotten är idag nästan 12000 människor arbetslösa. Inom gruvnäringen sker en tillfällig men kraftig minskning av produktionen och därmed ett kraftigt minskat behov av antalet anställda. Med varje arbetslös gruvarbetare försvinner ett par andra jobb inom leverantörs- och servicedelen. För de i Sverige allra nordligaste samhällena som nu drabbas stavas situationen K-R-I-S

- Närmare 1700 av länets arbetslösa är ungdomar under 25 år, vilket är ungefär en fjärdedel av en hel ungdomsgeneration. Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten i Europa. De som är unga idag ska bära upp samhället imorgon. Att ingjuta hopp och framtidstro i dagens unga generation är därför en viktig framtidsinvestering

- Regeringen säger att den inte kan rå för att vi drabbats av en internationell finanskris. Nej, men det ger inte heller anledning för regeringen att stå helt passiv. Enskilda människor och familjer drabbas av ekonomiska tragedier i arbetslöshetens spår samtidigt som kostnaderna för samhället ökar. Det behövs jobb, inte bidrag.

- Vi Socialdemokrater i Norrbotten kan inte acceptera att Sverige har en regering som vägrar att aktivt motarbeta krisens förlamande härjningar. Regeringen lånar pengar till skattesänkningar men ger inte kommuner och landsting nödvändiga resurser till vård och omsorg. Årskullar av ungdomar skickas ut i arbetslöshet i stället för att få utbildning, som ger dem möjlighet att växa och utvecklas, men framför allt kunna försörja sig.

- Vi vill ge människor en chans till jobb, fortbildning och kompetensutveckling och därmed återge människor framtidstro och länet dess utvecklingsmöjligheter. Vi vill se satsningar på kommuner och landsting, vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildningar, men också i infrastruktur som exempelvis i Norrbotniabanan.

- Konjunkturinstitutet och regeringen har ju också reviderat de ekonomiska prognoserna och konstaterar att nedgången är betydligt större än beräknat. Arbetsförmedlingen kommer idag med sina siffror och har aviserat att nergången på arbetsmarknaden är större än väntat, konstaterar Karin Åström och kräver avslutningsvis handlingskraft och kraftfulla initiativ från regeringen:

- Det är dags för regeringen för att agera kraftfullt för att investera Sverige och Norrbotten ur krisen.

Norrbotten behöver en regering nu!