Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Välkommen till Ortopedidagen

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 00:17 CEST

Datum: 2017-08-30

Tid: 13.00 - 15.30

Plats: Umeå Folkets hus, Studion

Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Under Ortopediveckan i Umeå arrangerar Svensk ortopedisk förening Ortopedidagen, ett eftermiddagsprogram med sex populärvetenskapliga föredrag för allmänheten. Föredragen handlar om vanliga ortopediska problem såsom artros, ryggbesvär och fallskador, men även om behandlingar och andra alternativ till ett liv med ett smärtsamt rörelsehinder.

Evenemanget är gratis och hålls i Studion, Umeå Folkets hus.

Program

13.00

Från tig och lid till upp och hoppa

Olle Nilsson, Uppsala universitet

13.30

Vad är artros och när behövs en operation?

Leif Dahlberg, Lunds universitet

14.00

Protes och andra alternativ till att leva med ett dåligt knä

Kjell Nilsson, Umeå universitet

14.30

När behövs en höftprotes?

Ola Rolfson, Göteborgs universitet

15.00

Operera ryggen eller inte — det är frågan

Håkan Jonsson, Uppsala universitet

15.30

Varför minskar inte fallskador hos äldre?

Olle Svensson, Umeå universitet

Arrangör: Svensk ortopedisk förening, Umeå universitet, VLL

Kontaktperson: Daniel Harju

Telefon: 090-786 6465 

Svensk Ortopedisk Förening (SOF) För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till "Ortopediveckan". Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedikliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.