Paper Province

Välkommen till Papermakers Night, torsdag 4 oktober på Elite Stadshotellet i Karlstad! Tionde kvällen!</b>

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 11:45 CEST

ANMÄLAN: Senast 1 oktober till Anne Persson, tel 054- 17 79 49 eller a.persson@paperprovince.com

Du kan också faxa in bifogade inbjudningsbrev på 054 – 17 79 56.

Välkommen med din anmälan!

Papermakers Night är ett initiativ inom ramen för The Paper Province för att stimulera kontakten och informationsutbytet mellan företag, institutioner och myndigheter inom det pappersindustriella klustret i regionen.

Idén med Papermakers Night är att samla aktiva inom regionen och gäster utifrån till en kvalificerad föreläsning med frågestund under ca 1-2 timmar.

Därefter följer trivsam samvaro med fortsatta samtal under lättsamma former med förplägnad.

Tidigare gästande föreläsare:

Tidigare gästande föreläsare har varit: Erkki Pehu-Lehtonen, Koncernchef för Jaakko Pöyry Group, Mats Lindstrand från McKinsey & Co, Thomas Johannesson, VD för STFI-Packforsk, Näringsminister Leif Pagrotsky, Marie S. Arwidsson, VD för Skogsindustrierna, Carl-Gustav Beckeman, Direktör EU´s 7:e ramprogram – FTP samt Gunnar Svedberg, VD för STFI-Packforsk,
Kerstin Norén, rektor Karlstads universitet, Christen Grönvold-Hansen, Skandinavienchef för Voith Paper AB.Kjell Lagerström

Communications Manager

The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6

SE-652 21 KARLSTAD, SWEDEN

Tel. +46 (0) 54 17 79 46

Mobil. +46 (0) 70 328 33 68

Fax. +46 (0) 54 17 79 56

E-mail: k.lagerstrom@paperprovince.com