Naturvårdsverket

Välkommen till pressfrukost; Stor vilja och höga ambitioner i klimatarbetet!

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 17:00 CET

På torsdag 11 december offentliggörs vilka som får dela på 300 miljoner kronor i bidrag till klimatinvesteringsprogram. Då offentliggörs även bidragets storlek för 2004, som förväntas bli större än i år.

I maj 2003 gick ansökningstiden ut för den första omgången av Klimp. 87 bidragsansökningar kom in och totalt sökte man bidrag för 2,8 miljarder kronor. Många bra klimatinvesteringsprogram fanns bland dessa men alla kan alltså inte få bidrag. Bland dessa sökande har Rådet för investeringsstöd nu valt ut de bästa programmen vad gäller exempelvis klimatstrategier, helhetsperspektiv, samordning, kostnadseffektivitet och miljöeffekter.

Klimatinvesteringsprogrammen, även kallat Klimp, är en statlig stödform för att stimulera främst kommuner, men även andra aktörer att göra långsiktiga investeringar som minskar växthuseffekten. Naturvårdsverket är den myndighet som administrerar Klimp och Rådet för investeringsstöd, med ledamöter utsedda av regeringen, fattar beslut om bidrag. Andra myndigheter, såsom Energimyndigheten, Vägverket och Boverket är inblandade i bedömningen av de åtgärder som ingår i klimatinvesteringsprogrammen.

Tid: torsdag 11 december kl. 09.00 - 10.00.

Plats: Sessionsalen, Naturvårdsverket, Blekholmsterrassen 36 i Stockholm.

OSA gärna senast onsdag 10 december till: lotta.damm@naturvardsverket.se eller
08-698 12 93, 073-358 66 31.

Välkommen!

Anneli Nivrén, pressansvarig

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.

Med vänlig hälsning
Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket
Swedish Environmental Protection Agency
Tel: 08-698 13 12
Mobil: 070-206 37 27
Fax: 08-698 14 85
anneli.nivren@naturvardsverket.se