Jönköpings läns museum

Välkommen till pressinformation IDAG tisdag 8 december 2009 kl 14.00

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 10:52 CET

på Jönköpings läns museum inför utgivningen av:

Två nya böcker om stormaktstidens Jönköping

Nu ger Jönköpings läns museum ut Den centrala periferin samt Tyska madens gröna rum – två böcker om de omfattande arkeologiska utgrävningarna år 2007 i kvarteret Diplomaten, platsen där nya Arkivhuset och P-hus Biblioteket har uppförts.

Den centrala periferin belyser, med hjälp av arkeologiskt material, hur gränsstaden Jönköping blev en viktig bricka i Gustav II Adolfs stormaktspolitik. Efter Kalmarkrigets härjningar nyuppfördes staden med kronans hjälp inom dagens stadsdel Öster. Här grundades på 1620-talet både ett vapenfaktori och ett vantmakeri som tillverkade ylletyg för militärens räkning. Kvarteret Diplomaten räknades till Tyska maden, där de tyska textilhantverkare som värvats till vantmakeriet bodde och verkade. Fynden från undersökningarna belyser de invandrade specialisternas vardag och boendeförhållanden; inte minst de återkommande besvären med översvämningar. Samtidigt finns spår av en oväntad lyxkonsumtion bland bodlängor och verkstäder – av en urban livsstil i småstaden!

I början av 1700-talet, när vantmakeriet sedan länge lagts ner, blev krukmakeri det viktigaste hantverket i kvarteret. Hundra år av kruk- och kakelugnsmakeri hade lämnat flera kubikmeter keramikskärvor, vilka nu specialstuderats. Tre generationer yrkeskunniga hantverkare har kunnat följas genom modets växlingar från ca 1725 till 1830. Berättelsen slutar som den började – i en brandkatastrof. Hur påverkades invånarnas liv av dessa återkommande kriser och katastrofer?

Tyska madens gröna rum beskriver resultaten från två av de specialstudier som genomfördes i samband med undersökningarna av kvarteret Diplomaten. Utifrån växtrester och äldre kartors vittnesbörd spåras den ursprungliga naturmiljön från tiden före stadens flyttning. Invånarnas matvanor, deras kunskaper om odling och avfallshantering har kartlagts. Konsekvenserna av de återkommande översvämningarna framträder tydligt.

Vid pressinformationen deltar arkeologerna och grävledarna Ann-Marie Nordman och Claes Pettersson, Jönköpings läns museum, länsantikvarien Tomas Areslätt, Länssyrelsen, samt projektledare Bengt-Åke Andersson, Tekniska kontoret Jönköpings kommun.

För mer information kontakta gärna:
Ann-Marie Nordman, arkeolog vid Jönköpings läns museum, tel 036-30 18 35 eller

Claes Pettersson, arkeolog vid Jönköpings läns museum, tel 036-30 18 63.

 

Vänliga hälsningar

Anna Stålhammar
Redaktör
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Postadress: Box 2133 • 550 02 Jönköping • Besöksadress: Dag Hammarskjölds plats 2
Direkttel: 036-30 18 37 • Växel:036-30 18 00 • Fax: 036-30 18 18
anna.stalhammar@jkpglm.sewww.jkpglm.se