Energikontor Sydost

Välkommen till presskonferens för Energiting Sydost

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 20:44 CEST

28 oktober kl 10.00 i Ronneby stadshus anordnas presskonferens inför Energiting Sydost 2010.

Energiting Sydost arrangeras på Ronneby Brunns Hotel i Ronneby den 3 november. Då samlas expertis och aktörer från Blekinge, Kalmar och Kronobergs län inom hållbar energiutveckling för en dag fylld med information och inspiration. Några av föredragsrubrikerna som återfinns är; Effektiv energi i företag, Smarta resor; Biogas i tankarna och Nya perspektiv. Intressanta förläsningar ges under dagen om lågenergihus, goda exempel på energibesparande åtgärder, transporternas inverkan på växthusgaser och klimatsmart tänkande.

Bland föreläsarna finns flera internationellt och nationellt välkända, bl.a. Göran Carstedt f.d. VD för Volvo personvagnar och numera rådgivare åt Bill Clinton inom Clinton Climate Initiative.

Energiting Sydost. Energiting Sydost är ett arrangemang som informerar och inspirerar om möjligheter att spara energi, använda förnybara bränslen och klimatsmarta transporter. Det genomförs I seminarieform och är ett samarbete mellan Energikontor Sydost och Ronneby Kommun. Seminarierna är uppdelade i 3 sessioner med uppemot 30 olika fördragshållare. Syftet med tinget är att belysa den mångfald av möjligheter som finns till stöd för en positiv utveckling av ett hållbart energisamhälle.

Målgrupp är regionala/lokala organisationer från både offentliga sektorn och näringslivet i sydost. Nätverk och samverkan mellan offentliga organisationer och näringslivet är en viktig punkt i arrangemanget. Den lokala anknytningen kopplat till utveckling inom näringslivet är ett viktigt inslag i Energiting Sydost.

 

Var: Ronneby stadshus, Ronneby

När: Torsdag 28/10

Tid: Kl. 10.00

 

Kontakt: Johnny Lilja, Projektledare Energikontor Sydost

Tel: 0455-303234

Mob: 0734-154542.

E-post: johnny.lilja@energikontorsydost.se

Länkar:

www.energikontorsydost.se

http://www.energikontorsydost.se/userfiles/file/Inbjudningar/Energiting%20Sydost/Energiting_Sydost_inbjudan.pdf

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.