Vägverket

Välkommen till PRESSKONFERENS om Riksväg 50 och 32

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 09:22 CEST

Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 15.00-16.00
Plats: Motala kommunhus, Drottninggatan 2

Vägutredningen för riksväg 32 mellan Mjölby och Motala och riksväg 50 mellan Ödeshög och Motala är klar och presenteras på presskonferensen. I samband med detta visas också en utställning om projektet.

Riksväg 50 utgör en viktig led för långväga godstransporter mellan Bergslagsregionen och E4, med vidare koppling till södra Sverige och kontinenten. 3000-6000 fordon passerar varje dag på de berörda sträckorna. 20 % av all trafik utgörs av lastbilar och under de senaste tio åren har antalet lastbilar på vägen mer än fördubblats.

Riksväg 50 och 32 mellan E4 och Motala har idag låg standard. I den utredning som nu presenteras beskrivs alternativa vägsystem och vägtyper som skulle förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på de aktuella sträckorna.

Kommuner, länsstyrelser, riksorganisationer, allmänheten med flera har nu möjlighet att lämna synpunkter på Vägverkets utredning. I början av nästa år presenterar Vägverket förslagen för regeringen som prövar de olika alternativen.

Välkommen till presskonferensen!

Kontaktperson: Göran Öhlund 036-19 21 53, 070-518 21 53