Östgötamat

Välkommen till pressträff!

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 13:55 CET

Rätt och Slätt – ett projekt för stärkt matkultur i Östergötland

Tid och plats: Onsdag 23 februari, klockan 09.30, Storans Restaurang och Bar, Stora Hotellet, Linköping. Vi bjuder på lokal plockbuffé!

Här finns den ekonomiska tillväxten inför framtiden! En bransch som enligt samstämda bedömningar har stor potential är livsmedelsindustrin, framför allt segmentet ”lokalt producerad mat”.

– Länsstyrelsen Östergötland ser en stor tillväxtpotential i lokal mat och har stora förväntningar på det projekt som nu beviljats stöd, säger länsråd Magnus Holgersson. Denna bransch sysselsätter redan idag många företagare på landsbygden och genom de aktiviteter som nu kommer att genomföras finns det goda förutsättningar för att sysselsättningen i denna sektor kan öka ytterligare.

Steg i den riktningen har redan tagits. Ekonomiska föreningen Östgötamat är ett exempel, och det kanske tydligaste är Östgöta Mjölk. Men produktionen domineras fortfarande av lågförädlade produkter, så potentialen är stor. Framför allt som Östergötland är ett av landet stora jordbrukslandskap.

Rätt och Slätt är ett projekt som ska stimulera till och stötta etableringar av nya, och tillväxt i befintliga, företag. Projektet ska även stärka den regionala matkulturen inom besöks-näringen och offentlig förvaltning.

SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik äger projektet. Det finansieras av Länsstyrelsen genom Regionförbundet Östsam med tio miljoner kronor under tre år. Projektledare är:

Jesper Lindström SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik
Louise Alenbrand Regionförbundet Östsam
Christina Enudd Hushållningssällskapet  Östergötland

På pressträffen presenteras projektet mer i detalj och projektledarna finns på plats för att svara på frågor.

Välkommen.

Östgötamat är närproducenter i samverkan. Både stora och små. Verksamma i regionen, med den gemensamma ambitionen att föra fram östgötsk mat och östgötska smaker. Mat som du vet varifrån den kommer, hur den växt, vårdats och hanterats. Som nu också är riktigt lätt att hitta. Östgötamat är din närmaste mat. Maten hemifrån.

För ytterligare information, kontakta gärna mig, Louise Alenbrand, på 0706-75 06 33.