Regionförbundet Örebro

Välkommen till pressträff efter regionstyrelsens möte

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 16:34 CET

Tid: torsdag 15 februari kl.15.00

Plats: Netcity, plan 2, Forskarvägen 1, Örebro

Resandeundersökning i kollektivtrafiken samt politisk organisation och partnerskap med omvärlden. Det är ett par av de frågor som behandlas vid regionstyrelsens sammanträde på torsdag den 15 februari. Efter sammanträdet är medierna välkomna att möta styrelsens nya ordförande Irén Lejegren och regiondirektör Magnus Persson .
Från och med februari kommer regionförbundet att regelbundet informera om vad som har behandlats vid regionstyrelsens sammanträden. Efter varje möte inbjuds medierna till en informationsträff, där styrelseledamöter och tjänstemän vid Regionförbundet Örebro finns med.

Regionstyrelsens uppdrag är att bereda ärenden till regionfullmäktige som fattar beslut. Regionfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

En knapp vecka före sammanträdet skickar vi styrelsehandlingarna med post till nyhetscheferna. Finns önskemål om annan distribution, kontakta informatör Erik Bergman, tel. 019-602 63 35

Vårens sammanträden

Regionstyrelsen sammanträder: 15 februari, 26 april och 15 juni.
Regionfullmäktige sammanträder 7-9 mars (studieresa) och 24 maj.


Välkommen!

Karin Wettermark Jonsson, informationschef
Tel. 019-602 6314