Kungliga akademien för de fria konsterna, konstakademien

Välkommen till pressvisning torsdagen den 25 februari kl. 10.00 av utställningen: Pristagare och receptionsstycken 2010

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 10:27 CET

Kungliga Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) presenterar för första gången en utställning med de konstnärer och arkitekter som tar emot priser och belöningar på Akademiens årliga högtidssammankomst. År 2010 delas även Sergelpriset ut. Det äger rum vart femte år och priset går till en framstående svensk skulptör.

Tillsammans med verk av pristagarna presenteras tidigare inte visade receptionsstycken av nu aktiva akademiledamöter. Utställningen öppnar för allmänheten lördagen den 27 februari, dagen efter högtidssammankomsten, och den pågår till och med tisdagen den 9 mars. Den är öppen alla dagar även måndagar.

Pristagarna offentliggörs i samband med högtidssammankomsten den 26 februari, som i år också är Sergelfest och sammanfaller med skulptören Johan Tobias Sergels (1740-1814) dödsdag. Men redan under pressvisningen av utställningen lär det bli uppenbart vilka som kommer att ta emot priser och belöningar.

Utställningen i Salarna omfattar verk av femton pristagare samt av receptionsstycken av ett trettiotal akademiledamöter, såväl bildkonstnärer som arkitekter.

Receptionsstycken är konstverk som ledamöter skall lämna in till Akademien som prov på sitt arbete. Detta bestämdes 1773 och gäller än i dag. Det är konstnärerna och arkitekterna som själva bestämmer vad de vill representeras i samlingen med, vilket gör den extra spännande och variationsrik.

 

O.S.A  senast den 24/2 till Katriina Kallin, katriina.kallin@konstakademien.se, 08-23 29 45,

Konstakademien, Box 16317, 103 26 Stockholm. Besöksadress Fredsgatan 12 /Jakobsgatan 27C www.konstakademien.se