ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Välkommen till Update-seminarium: Hur utbildas framtidens entreprenörer?

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 09:44 CEST

Har vi någon nytta av amerikanska erfarenheter i svenska sammanhang?

Ett halvdagsseminarium den 4 maj 2004 arrangerat av ITPS i samverkan med NUTEK och Forum för småföretagsforskning (FSF).

Den svenska debatten kring tillväxt diskuterar avsaknaden av entreprenörer men också kopplingen mellan tillväxt och entreprenörskap. Vad innebär egentligen utbild­ning i entreprenörskap och blir det någon skillnad med en medveten utbildningssats­ning?

På seminariet presenteras erfarenheter och exempel från hur entreprenörskap främ­jas i USA, trender som kan skönjas och hur utbildning i entreprenörskap kan gå till. Hur kan vi i Sverige dra nytta av denna kunskap för att utbilda nästa generation entre­prenörer? Vad kan Sverige lära av exemplen från USA?

Resultatet från en studie av hur det amerikanska utbildningssystemet främjar entre­prenörskap och jämförs med rådande svenska förhållanden. En panel av experter kommenterar möjligheterna att i Sverige nyttiggöra erfarenheterna från USA. Samtalet leds av Christina Nordin från NUTEK.

Agenda09.00-09.05 Lena Moritz från ITPS hälsar välkommen09.05-09.25 Christina Nordin, Direktör Entreprenörskap och företagsinformation, NUTEK09.25-10.10 Entreprenörskap i utbildningssystemet i USA

John Wallon, analytiker ITPS kontor i Los Angeles10.10-10.30 Kaffe10.30-11.15 Entreprenörskap i skolan, Sverige

Heléne Pettersson Jangen, VD Individanpassad skola11.15-12.00 Paneldebatt och avslutande diskussionTid: Tisdagen den 4 maj 2004, klockan 09.00-12.00

Plats: Klara Strand konferens, Klarabergsviadukten 90, lokal St Clara, Stockholm


För ytterligare information och anmälan: Marianne Löfgren, ITPS, telefon 08-456 67 33, e-post marianne.lofgren@itps.se


Välkommen!