Universitetssjukhuset Örebro

Välkommen till utdelningen av Nyckelfondens forskningsmedel för 2013

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 13:31 CEST

Måndagen den 22 april delar Nyckelfonden ut medel till stöd för medicinsk forskning på USÖ. Anslag på 5.2 miljoner kronor överlämnas av Nyckelfondens ordförande Bo Anderson. I år är det 21 olika projekt som få dela på pengarna.

- Ett bidrag tillNyckelfonden medverkar till att fortsatt stärka den kliniska forskningen vid USÖ. Resultaten ger oss möjlighet att åstadkomma förbättringar inom hälso- och sjukvården. Forskningen kommer därmed alltid USÖs patienter direkt till nytta, säger Florry Hallbergson, ansvarig för stiftelsen Nyckelfonden.

Exempel på forskning som får pengar i år är bland annat ett projekt som handlar om att leva med narkolepsi efter influensavaccinering, en annan forskare tittar på immunförsvarets roll vid prostatacancer och ett projekt utreder vad som orsakar kroniska sår medan ett annat fokuserar på smärtlindring vid höftplastik.

Samarbete med länets företag

I anslutning till Nyckelfondens utdelning av forskningsstöd, anordnar Nyckelfonden också en eftermiddag fylld med välkända föreläsare som delar med sig av sina tankar kring möjligheterna med hållbarhet och socialt ansvarstagande.
Nyckelfonden anordnar seminariet i samarbete med NA, Länsstyrelsen, Örebro läns landsting, Handelskammaren Mälardalen, Strateg, Entreprenörskapsforum och NJORD Consulting.

- Vi tror att ett samarbete med länets förtagare kan gagna både forskningen på USÖ, länets invånare och den regionala utvecklingen. Nyckelfonden är fortfarande en doldis bland företagen men vi menar att Nyckelfonden kan ge företagen en positiv koppling, avslutar Florry Hallbergson.


Välkommen att delta vid utdelningen:

Tid:  Måndagen den 22 april kl 14.30 – ca 17.30

Plats:  Universitetssjukhuset, Wilandersalen, M-huset
För mer upplysningar kontakta:
Florry Hallbergson, stiftelseansvarig Nyckelfondens: tel 070-572 10 04, 019-602 10 04,


Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett utvecklingsinriktat hälso- och sjukvårdscentrum. Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid USÖ. Sjukhuset har en ambition att ha en ledande position inom strategiska områden. Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

Nära samarbete med Örebro universitet

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Miljömedvetet sjukhus

Universitetssjukhuset Örebro är ett miljömedvetet sjukhus. Jämfört med andra universitetssjukhus sparar USÖ cirka 10 miljoner kronor per år genom energieffektivisering. Detta innebär att mer pengar kan investeras i sjukvård.