RISE Research Institutes of Sweden AB

Välkommen till Utsikt 2007 - Den årliga konferensen om tillämpad IT-forskning

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 08:10 CET

Vilken roll kan IT-forskning spela för innovation? Vilken roll har IT-företagen? Vilken roll har användarna? Hur kan de samarbeta för ökad innovationskraft? Hur organiserar vi för ett mer innovationsinriktat näringsliv och samhälle såväl vad gäller utveckling som användning av IT? Hur kan konst och design spela en roll i innovationsarbetet? På Utsikt 2007, den tillämpade ICT-forskningens nationella forum, ställer vi dessa och många andra frågor om forskningens roll i innovationssystemet. Vi passar också på att visa upp några intressanta exempel på lyckade kombinationer av forskning och innovation. Årets innovationstema är högaktuellt - såväl företag som policymakare fokuserar allt mer på innovation som motor för samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. Det finns en stor förväntan på att forskningen skall bidra till denna innovation, men ganska oklara uppfattningar om hur detta egentligen ska gå till. Utsikt 2007 är ett tillfälle då forskare, finansiärer och näringsliv kan träffas för att diskutera forskningens uppgift, förutsättningar och inriktning. - ”Det är viktigt att vi kan skapa en bättre förståelse hos innovationssystemets intressenter för varandras villkor och i längden bättre forskning och ökad tillväxt.” säger Carlo Pompili, affärsutvecklare på SICS. Konferensen inleds med ett föredrag av Professor Christoffer Lettl från Handelshögskolan vid Aarhus Universitet, som är en inspirerande förespråkare för användardriven innovation.Därefter följer tre sessioner med talare och debatter kring öppenhet och innovation, mobilitet och spel samt forskning och innovation. Professor Kia Höök är moderator. Fullständigt konferensprogram finns på http://www.sics.se/utsikt07/ När: Onsdag den 7:e februari kl 14.00 -21.00 Var: Folkets Hus, Norra Bantorget, Barnhusgatan 12-14, Stockholm Utsikt är en vidareutveckling av SITI-konferensen som hållits årligen sedan 2001. Årets konferens är ett samarbete mellan SICS-gruppen, SSF, KK-stiftelsen och Vinnova. SICS-gruppen består av de fyra IT-forskningsinstituten SICS, Interactive Institute, Viktoria Institute och Santa Anna IT Research Institute. Kontakt: Carlo Pompili, Affärsutvecklare, SICS, 070-870 49 29, carlo@sics.se