Vänsterpartiet

Välkommen upprättelse

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 16:56 CET

Idag överlämnades upprättelseutredningen. Barn och ungdomar som omhändertagits av samhället har utsatts för övergrepp, misshandel, vanvård och särbehandling. Att människor fått möjlighet att berätta om detta och det dokumenteras och lyfts fram i ljuset är viktigt och en förutsättning för att vi skall se och hantera de övergrepp som sker också idag.

- Upprättelseutredningens förslag är bra och viktiga. säger Eva Olofsson riksdagsledamot (V). En ceremoni på högsta nivå med ett erkännande och en ursäkt är självklar. En ekonomisk ersättning likaså. Men lika viktigt är att vidta åtgärder för att se till att barn och ungdomar som idag finns i familjehem och på institution inte drabbas.

- Därför efterlyser jag att regeringen lägger fram förslagen från barnskyddsutredningens snarast. Utredningen lämnades över redan i juni 2009 och remissrunden är färdig för länge sedan. Det förekommer fortfarande övergrepp och utsatta barn och ungdomar har inte tid att vänta, säger Eva Olofsson.

Kontakt: Eva Olofsson 070-317 10 27

Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64