Villaägarnas Riksförbund

Välkommet att (S) inte avvisar sänkt elskatt

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 16:39 CET

Villaägarna välkomnar Socialdemokraternas öppna inställning till förslaget om sänkt elskatt, men efterfrågar konkreta förslag.

Socialdemokraternas talesman i näringspolitiska frågor, Lars Johansson, meddelade i fredagens Ekonomiekot att förslaget om sänkt elskatt för konsumenter och höjd skatt på kraftproducenter är en ”intressant tanke”, men har inte lämnat några konkreta löften.

-         Det är positivt att Socialdemokraterna börjar inse att hushållens höga energikostnader beror på politiska beslut, och därför vill ta sitt ansvar och lösa problemet. Men när kommer ett skarpt förslag? Det undrar Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Sänkt elskatt för hushållen skulle kompensera för höjningen av elpriset som följer av handeln med utsläppsrätter.

-         Politikerna bär ansvaret för de extravinster som kraftbolagen gör på kundernas bekostnad till följd av beslutet om utsläppsrätter. Att sänka elskatten vore att sluta cirkeln, och föra tillbaka pengarna till kunderna.

Daniel Johansson, statssekreterare på Näringsdepartementet, har deklarerat att regeringen inte har några planer att sänka elskatten.

-         I och med att vi föreslår en skatteväxling från kund till producent har den inga effekter på statens budget. Den påverkar inte heller elpriset eller koldioxidutsläppen. Det hela kokar ner till huruvida man tycker att skatteuttaget från energisektorn är rättvist fördelat mellan kund och producent, avslutar Joacim Olsson.

För mer information:
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 0709-69 19 40
Jakob Eliasson, energipolitisk expert, telefon 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 323 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se.