Centerpartiet

Välkommet besked om skattebefrielse på biodrivmedel

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 17:09 CET

EU-kommissionen meddelade i dag att man förlänger Sveriges statsstödsgodkännande för skattebefrielse på förnybara drivmedel. Biogas som drivmedel får fortsatt skattebefrias i fem år och flytande biodrivmedel i tre år.

Centerpartiet har länge drivit på för att EU ska bevilja Sveriges ansökan om fortsatt skattebefrielse, senast för bara några dagar sedan i ett öppet brev till EU-kommissionen.

- Det är bra att branschen äntligen får besked om vad som gäller från den 1 januari. Nu måste regeringen visa framfötterna och påskynda arbetet med att ta fram långsiktiga styrmedel som tar oss ut ur kvarstående osäkerheter kopplat till biodrivmedelspolitiken och som premierar klimatnytta, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson i Centerpartiet.

Det behövs dock fler styrmedel än skattebefrielse på biodrivmedel för att kunna ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta.

- Styrmedel för biodrivmedel är en del i arbetet för att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Utöver det måste vi komma vidare med bonus/malus-system för personbilar, utbyggnad av laddinfrastruktur och en ökad försäljning av de mest effektiva miljöbilarna. Det är nu upp till regeringen att leverera om vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, säger Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin.

EU-kommissionens besked är välkommet, men räcker inte för att produktionen av biodrivmedel ska öka i den takt som behövs.

- Kommissionens besked att förlänga Sveriges statsstödsgodkännande ökar dessvärre inte investeringsviljan för nya producenter av biodrivmedel. Dels så gäller inte skattebefrielsen för nya anläggningar som producerar biodrivmedel från grödor och dels efterfrågar investerare en långsiktig politik som sträcker sig betydligt längre än tre år framåt i tiden, säger Fredrick Federley, EU-parlamentariker för Centerpartiet.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.