Studentbostadsföretagen

Välkommet förslag med avskaffad fastighetsavgift för hyresbostäder

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2014 14:57 CET

Ända sedan fastighetsskatten ersattes av den kommunala fastighetsavgiften 2008 har kritiken varit hård från studentbostadsbranschen. Ändringen medförde en betydande kostnadsökning som innebar att en genomsnittlig studentbostad plötsligt belastades med dubbelt så hög fastighetsavgift som övriga hyresbostäder. I det betänkande som bostadsbeskattningsutredningen presenterar idag föreslår ännu en utredning att utformningen av fastighetsavgiften ändras, och till och med avskaffas. 

- Det är givetvis ett positivt förslag och något vi efterfrågat för studentbostadsbranschen i flera år. Studentbostäder är kanske det mest ekonomiskt känsliga som går att bygga i bostadsväg så varje förbättring av de ekonomiska villkoren är givetvis viktiga, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen. 


Utformningen av fastighetsavgiften slår framförallt hårt mot de så kallade studentkorridorerna där ett rum på 12 kvadratmeter utan eget kök, och vissa fall utan dusch, har lika hög avgift som en sexrummare med alla faciliteter. Med dagens förslag skulle den orättvisan också försvinna. 


- Vi har hört politiker från alla håll och kanter uttala sig om att avgiften för framförallt korridorrum ska ändras. Men regeringen har inte vågat, eller velat, röra frågan de senaste sex åren och det är väl ytterst tveksamt att de skulle göra det nu, avslutar Martin Johansson. 


Sedan alliansregeringen tillträdde 2006 har förutsättningarna för att bygga och förvalta studentbostäder försämrats avsevärt. Framförallt genom den slopade investeringsstimulansen som ströp nyproduktionen, men även genom den ändrade fastighetsbeskattningen. Det kommande året har regeringen chansen att vända utvecklingen och ett löfte om en slopad fastighetsavgift hade utan tvekan varit en bra början. 


För mer information:

Martin Johansson
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.