Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Välkommet ryskt beslut om Europakonventionen

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 21:59 CET

Under fredagen ratificerade det ryska parlamentets underhus – duman – det så kallade protokoll 14 till Europakonventionen. Protokollet gör det möjligt att effektivisera Europadomstolens arbete. Östgruppen välkomnar beslutet.

- Det här är ett viktigt steg i rätt riktning och samtidigt ett konkret resultat av den ryska och internationella människorättsrörelsens påverkansarbete, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Europadomstolen är idag överbelastad med ärenden och hinner inte avgöra dessa i önskad takt. Ryssland är det land som på senare år anmälts i särklass flest gånger, bland annat för många övergrepp inom ramen för konflikten i Tjetjenien. Samtidigt har just Ryssland fram till nu varit det enda land som motsatt sig protokoll 14 och därmed omöjliggjort en rationalisering av domstolens arbete.

Östgruppen hoppas nu att den ryska statsledningen ska följa upp beslutet genom att vidta ytterligare åtgärder för att komma till rätta med människorättsproblemen i Ryssland.

- President Medvedev har flera gånger sagt att han vill utveckla Ryssland till en fungerande rättsstat. Om han menar allvar finns det mycket kvar att göra. Inte minst bör han se till så att Europadomstolens domar om människorättsbrott i Tjetjenien verkställs och att personer som i dessa domar pekats ut som misstänkta krigsförbrytare ställs inför rätta, säger Martin Uggla.

 

Fotnot: Östgruppen driver sedan 2009 kampanjen "Tjetjenien väntar fortfarande på rättvisa", med särskilt fokus på Europadomstolens fällande domar mot Ryssland. Hittills har Rysslands fällts i mer än hundra fall med koppling till Tjetjenien, men ingen av gärningsmännen har ställts till svars.


För mer information, kontakta:

Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
uggla@ostgruppen.se
www.ostgruppen.se


Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och Centralasien. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.