Centerpartiet

Välkomna till Centerstämmorna 19-21 juni

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 14:04 CEST

" DÄR MÄNNISKOR FÅR VÄXA"
Årets Centerstämmor fortsätter arbetet för ett hållbart samhälle där människor får växa och som bygger på att var och en tar ansvar både för sig själv och för andra, på att företagsamhet uppmuntras och enligt federalismens principer. Sverige behöver en modern borgerlig regering med Centerpartiet som drivande grön kraft.

- Stämman kommer att behandla 244 motioner och bland de politiska huvudfrågorna kommer demokrati och framtidens välfärd att debatteras. Valberedningen har föreslagit tre nya ledamöter i partistyrelsen.

Demokratifrågorna fortsätter debatten om federalismens principer och kommer bland annat att ta upp frågor som; ett reellt skydd i grundlagar för det kommunala och regionala självstyret och partistyrelsen framhåller att regioner bör vara tillräckligt stora för att ta över omfattande uppgifter från staten. Vi vill på allvar pröva möjligheten att decentralisera ansvaret för länsvägar, arbetsmarknadspolitik och näringspolitik till regioner samt för ordningspolisen till kommuner. Förbättrade möjligheter till direktdemokrati genom kommundelningar.

Framtidens välfärd. Partistyrelsen framhåller att "Den svenska drömmen på 2000-talet måste ta sin utgångspunkt i människans möjligheter. Sverige ska vara ett land där vi uppmuntrar människors insatser för varandra". Nutiden har blottat bristerna i det svenska folkhemsbygget. Välfärden till trots, så slår våra ohälsotal oroväckande rekord. Stämman ska diskutera principer för hur vi ska utforma framtidens välfärd och partistyrelsen anser det hög tid att göra upp med s k "generella välfärden".

Inom säkerhets- och försvarspolitiken ska debatteras förutsättningen för ett kommande försvarsbeslut, om bland annat inriktningen mot ett ökat politiskt samarbete inom EU, satsningar på internationella uppdrag. Partistyrelsen anser att kommande försvarspolitiska beslut måste har en bredare politisk förankring än tidigare.

Medlemmar som tilldelas Bramstorpsplaketten:
Gunnar Söder, Täby f d statssekreterare, f d generaldirektör kommerskollegiet
Marianne Andersson, Vårgårda, f d Riksdagsledamot
Bengt Kindbom, Stenstorp, f d Riksdagsledamot
Ingrid Skeppstedt, Flen f d Riksdagsledamot
Olle Wärmlöf, Västerås, ordf i Sveagruppens Tidnings styrelse, f d kommunalråd

Valberedningens förslag till nya ledamöter i partistyrelsen;
Kerstin Lundgren, Södertälje, Riksdagsledamot
Anders Åkesson, Kalmar, landstingsled och ordf i Regionförbundet
Björn Mårtensson, kommunstyrelsens ordf Ovanåker
Publicerat av: Emma Petersson (2004-05-27)