Loomis

Välkomna till Loomis kapitalmarknadsdag den 17 november

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 09:15 CET

Under de senaste åren har vi varit fokuserade på att förbättra lönsamheten i Loomis och efter vår rapport för årets första tre kvartal bedömer vi förutsättningarna att nå vårt viktigaste finansiella mål, en rörelsemarginal på 8 procent för 2010, som goda.

Därför har vi nu arbetat fram en ny strategi och nya finansiella mål och bjuder in till en kapitalmarknadsdag den 17 november för att presentera dessa samt vilka möjligheter vi ser på den internationella marknaden. Koncernledningen kommer att presentera sina ansvarsområden och vi kommer även att visa upp delar av vår verksamhet, hur vi skapar kundnytta samt delar av hur tjänsterna ser ut i praktiken.


Från Loomis deltar:


Lars Blecko, CEO
Jarl Dahlfors, USA
Ashley Bailey, UK
Marcus Hagegård, Finance
Kenneth Högman, Business Development
Georges Lopez Periago, Frankrike och Spanien

Kapitalmarknadsdagen äger rum hos Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20, Stockholm.

Anmälan om deltagande till Carina Cederblad, 08-522 920 53, e-post: carina.cederblad@loomis.com,  helst före den 12 november.

Hålltider

8.30-9.00           Samling med kaffe

9.00-10.00         Inledning och presentationer

10.00-11.15       Vi visar upp olika delar av verksamheten

11.15-12.30       Presentationer och summering

Ca 12.30           Lätt lunch

2010-11-05

Lars Blecko
VD och Koncernchef
Mobiltelefonnummer: 070-641 49 10

Loomis erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återför-säljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa platsenheter i 13 europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.


Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2010 kl. 08:30.