Evenemangstips

Välkomna till pressmöte för projektet Tonsatt

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 15:55 CET

Välkomna till pressmöte för projektet Tonsatt,
till sin omfattning och sitt innehåll ett helt unikt projekt för den nya musiken!

Med anledning av uruppförandet av Sven-David Sandströms Mässa 2006 för kör och stråkorkester söndag den 19 mars, inbjuder vi till pressinformation

måndag den 13 mars kl. 14.00 i Storkyrkan, Själakoret (via stora ingången till Storkyrkan).

Vi pressmötet deltar Sven-David Sandström, Gustaf Sjökvist, dirigent vid uruppförandet och Martin Martinsson, vd Musik i Syd.

Projektet Tonsatt har som mål att nå ut brett med den nya musiken, bl.a genom att skapa, lansera och uppföra nya verk. Tre tonsättare fokuseras i Tonsatt: Sven-David Sandström, Reine Jönsson och Catharina Palmér. Under hösten 2005 har bl.a. följande verk uruppförts – Catharina Palmérs Images Unseen och Sven-David Sandströms Singet dem Herrn ein neues Lied och Juloratorium.

Tonsatt våren 2006
I mars 2006 kommer kammarorkestern Musica Vitae att uruppföra Sven-David Sandströms Mässa för kör och orkester med Gustaf Sjökvist kammarkör i bl.a. Stockholm, Växjö och Helsingborg. Under Tonsättarveckan i Helsingborg – en plattform för ett samtal om den nya konstmusikens roll idag och i framtiden som arrangeras i maj av Helsingborgs Symfoniorkester och Dunkers Kulturhus, år de tre tonsättarna närvarande och bidrar med såväl musik som samtal och möten med publiken. Helsingborgs Symfoniorkester uruppför även ett orkesterverk av Reine Jönsson, med Stefan Solyom som dirigent, den 21 maj som avslutning på konsertsäsongen. Malmö SymfoniOrkester spelar under våren in ca 250 små fragment, skrivna av Reine Jönsson, som kommer att utgöra en kreativ, interaktiv del av projektet där alla och envar på Tonsatts hemsida utifrån valda parametrar kan komponera sitt eget orkesterverk! Fragmenten är även grunden för ett verk som Reine Jönsson skapar för Malmö SymfoniOrkester. Catharina Palmér arbetar på ett körverk för Malmö Kammarkör, som planeras för sommaren 2006. Utöver ovanstående är flera verk igångsatta och under arbete, och under våren 06 kommer tonsättarna även att medverka vid olika seminarier och konserter, samt ge undervisning i samarbete med Musikhögskolan i Malmö.

Tonsatt genomförs gemensamt av Musik i Syd, Malmö SymfoniOrkester, Helsingborgs Symfoniorkester och Musica Vitae, med Musik i Syd som samordningsansvarig. I projektet medverkar också kammarensembler och körer i regionen. Tonsatt, som förväntas pågå under minst tre år, har möjliggjorts tack vare ett omfattande stöd av Statens Kulturråd och Sparbanksstiftelsen Skåne.


Lena Ulvskog Arvidsson
Informationschef
Musik i Syd
044 20 58 96, 0709-20 58 94

Musik i Syd, Skåne-Kronoberg
Konserthuset Kristianstad
Kanalgatan 30
291 34 Kristianstad