Statens Institutionsstyrelse, SiS

Välkomna till Råby ungdomshem

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 14:23 CEST

Kriminalitet och normbrytande beteende hos barn och ungdomar och vilka konsekvenser det ska få diskuteras ofta i media. Press, radio och tv inbjuds att vara med när Johan Linander (c), från riksdagens justitieutskott, med stort intresse för ungdomsvård, besöker Råby ungdomshem tillsammans med partikamrater från Skåne.Plats: Råby ungdomshem, Råbyvägen 40 i Lund
Datum: Måndagen den 31 oktober
Tid: Klockan 15.00-17.00

Råby ungdomshem erbjuder socialtjänsten en "totalinstitution" med möjlighet att tillgodose såväl behov av akutvård och utredningsinsatser, sluten och öppen LSU-vård, behandlingsbehov i slutna och öppna enheter, skolundervisning, eftervård och individuella behandlingsbehov i form av skräddarsydda lösningar i "öppen institutionsvård".

Råby har ett brett utbud av behandlingsinsatser. De behandlingsprogram som används är ART och Vägvalet (kriminalitetsprogram) i grupp eller individuellt. Dessutom finns bred kompetens avseende motiverande intervju (MI), beroendetillstånd, psykiatrisk problematik och speciella inlärningssvårigheter. Målgruppen är pojkar och flickor i åldrarna 12-20 år.

Familjehuset är en särskild verksamhet som utför uppdrag åt närliggande kommuner. Individuella kontrakt upprättas i varje ärende. Det rör sig exempelvis om familjebehandling, olika typer av insatser i öppenvård samt eftervårdsinsatser. Råby kallar behandlingsmodellen "Individanpassad familjeorienterad institutionsbehandling".

Ytterligare information: Katarina Lindeberg, institutionschef, tfn: 046-32 94 00, 070-238 76 57.
Presskontakt: Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-453 40 56, 070-687 32 42.

Osa till presschefen per e-post cecilia.sandahl@stat-inst.se eller telefon.

FAKTA
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem och av vuxna missbrukare. Vården bedrivs vid 34 särskilda ungdomshem och 14 LVM-hem över hela landet. Varje år tar SiS emot cirka 1000 personer med missbruksproblem och 1000 ungdomar. De flesta av dem har varit föremål för samhällsingripanden flera gånger utan att deras situation har förbättrats. En viktig del i SiS uppdrag är att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Under åren har SiS bedrivit ett omfattande utvecklings- och utbildningsarbete. Flera av de utvecklings- och forskningsprojekt som bedrivits med stöd av SiS och/eller på SiS institutioner har lett till att behandlingen utvecklats.