Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Välkomna till Rum och ansvar på Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 10:02 CEST

Brunnberg & Forshed driver sedan många år frågan om arkitekturens stora betydelse för att skapa mänskliga, vackra och attraktiva livsmiljöer. Alltid med utgångspunkt i människors behov. Detta är också temat för Brunnberg & Forsheds utställning Rum & ansvar som hitintills bjudits in till 20 kommuner runt om i Sverige och fortsätter att vara en plattform för diskussion och debatt.

Frågorna kretsar särskilt kring samhällets utveckling utanför stadskärnorna där den stora utbyggnaden av Sverige sker. En vardagsarkitektur som få diskuterar eller lyfter fram och som alltför ofta saknar den täta och låga stadens rumslighet och skönhet. Idag handlar stadsbyggnadsdiskussionen alltför ofta om att bygga högt, att bygga nyskapande i en viss stil eller att bygga så billigt som möjligt.

Vi behöver prata mer om människor.

Kontakta gärna ludmilla.larsson@brunnbergoforshed.se om du vill veta mer om utställningen.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB's kärnverksamhet är stadsbyggnad, bostäder, kontor, offentliga lokaler och inredning. Vi vilar på en solid humanistiskt värdegrund och lägger stor vikt vid undersökandet och att hålla diskussionen om den goda bostaden och den goda byggnadskonsten vid liv. Vår organisation bygger på ett nära ledarskap. Det finns ett viktigt värde i att föra vidare den kunskap och erfarenhet som samlats under åren, både till uppdragsgivare och inom organisationen. 

Kontoret värderar och prioriterar kontinuerlig kompetensutveckling högt. Våra viktiga ledord är erfarenhet och kunskap. Och vi uppmuntrar till en aldrig upphörande nyfikenhet och vilja till utveckling. Vi har tät kontakt med den akademiska världen och utvärderar och utvecklar våra insatser kontinuerligt. Genom att flera generationer finns representerade i företagets ägargrupp säkras kunskapsöverföringen. Modellen har vi tillämpat i flera decennier. Växtkraften och kreativiteten genereras inifrån, från enskilda medarbetare och kollektivet.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB grundades 1949 av Jöran Curman som var djupt engagerad i samhällsfrågor. Vi fortsätter att engagera oss i samhällsdebatten inom stadsbyggnad. Just nu genomför vi en stadsbyggnadsutställning med titeln ”Rum och ansvar” som visas på ett antal orter i Sverige och även i Finland.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB sysselsätter idag ca 75 personer och har gedigen erfarenhet av att arbeta i hela Sverige.