Folkia

Välkomnande av Finansmarknadsministerns granskning av bankerna

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 10:52 CEST

Kreditmarknadsföretaget Folkia välkomnar den nya Finansmarknadsministern Peter Normans granskning av bankernas dolda avgifter och marginaler. Med erfarenhet av hundratusentals kundkontakter ger Folkia förslag till Peter Norman för att ge konsumenterna stöd i sina kontakter med bankerna.

Folkia
är en uppstickare på kreditmarknaden som sedan 2006 gett lån på tydliga och lika villkor till sina kunder.

– Vi ställer oss bakom Peter Normans uttalande om att många kunder känner sig i underläge gentemot bankerna. De använder ofta en medveten otydlighet för att försvåra jämförelser mellan olika finansiella produkter, säger Per Spångberg, VD på Folkia.

Utifrån Folkias erfarenhet av hundratusentals kreditgivningar är förslagen till den nya Finansmarknadsministern Peter Norman;


Relevant kommunikation för prissättningen av lån

Idag används ofta räntor i marknadsföringen från bankerna med ett ”från” xx procent. Det är en otydlig och ofta irrelevant kommunikation, då få personer i praktiken kvalificerar sig för den utannonserade lägsta möjliga räntan.


Tydlighet för lånekostnaden
Majoriteten av svenskarna känner sig osäkra på hur en korrekt ränteberäkning ska gå till. Alla lånekostnader borde därför även anges i total kreditkostnad i kronor och ören och inte bara i årsprocent.

Kalla bankrådgivare vid deras rätta namn
Bankrådgivare borde korrekt kallas för säljare eftersom deras råd inte är neutrala utan är till för att gynna försäljningen av den egna bankens produkter.

Utlåning eller inlåning
Begreppen låna och spara borde lyftas till att kallas utlåning och inlåning. Det felaktiga begreppet att spara i en bank innebär i verkligheten att man själv lånar ut pengar till banken.

Visa på skillnaden mellan relativa och absoluta priser
Att räkna på kostnaden för ett lån sker utifrån tre variabler, belopp, ränta och löptid, vilket gör det komplicerat för många kunder. Därtill kan även amorteringsvillkoren ytterligare förvilla konsumenten i vad som skall betalas i rena kronor och ören och inte bara mätt som årsprocent. Jämför t.ex. med ett litet paket kaffe som oftast har ett högre kilopris än ett stort, även om den absoluta kostnaden för att köpa det mindre paketet är lägre. Det är precis som med lån där ett kort lån, även kallat snabblån, får en relativt högre effektiv ränta, men oftast en lägre absolut kostnad, än ett långt lån. Det viktiga är tydligheten gentemot kunden och att redovisa kostnaden i både kronor och procent.


Sanna marginalkostnader
Utöver ränta får en långivare ta ut en avgift för att bereda en kredit som ska motsvara långivarens marginalkostnader för kreditgivningen. Detsamma gäller vid exempelvis övertrasseringsavgifter som ska motsvara långivarens kostnader. Det torde ligga i konsumenternas intresse att Finansmarknadsministern låter granska dessa avgifter, så att de verkligen motsvaras av verkliga kostnader, såsom reglerna stipulerar.

För mer information kontakta:

Per Spångberg
VD, Folkia AS
Direkt: 08-588 581 50


Folkia AS är ett norskt kreditmarknadsbolag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland som erbjuder finansiella tjänster som gör vardagen enklare för konsumenten. Företaget grundades 2006 och omsättningen 2009 uppgick till cirka 115 miljoner NOK. Huvudkontoret är beläget i Oslo, medan större delen av organisationen är lokaliserad till Stockholm. Folkia AS har en licens från norska Finansdepartementet och står under tillsyn av både norska Finanstilsynet och svenska Finansinspektionen.

Den NASDAQ-listade finanskoncernen Dollar Financial Corp har tecknat en överenskommelse med aktieägarna i Folkia AS om förvärv av samtliga aktier i bolaget.


www.folkia.se


Dollar Financial Corp. är sedan 30 år en ledande aktör när det gäller små konsumentkrediter och andra typer av finansiella tjänster på marknaderna i USA, Kanada, Storbritannien och Polen. Förvärvet av Folkia AS innebär att DFC expanderar verksamheten till Norden och delar av Baltikum. DFC betjänar sina kunder genom ett nätverk av nära 1 200 försäljningsställen och har en årlig omsättning på omkring 600 miljoner USD. För Folkia innebär DFC som ny ägare tillgång till unikt kunnande och erfarenhet för den fortsatta utvecklingen av nya och trygga vardagsnära finansiella tjänster.